TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

TLV förenklar föreskrifter för tandvård

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 09:53 CEST

Den första juli träder TLV:s nya föreskrifter för subvention av tandvård i kraft. Ambitionen är att komplettera och förtydliga det befintliga regelverket för att göra det mer heltäckande för patienterna och för att underlätta för tandläkare att förstå och använda föreskrifterna i sitt dagliga arbete. Förändringarna innebär bland annat att ytterligare fyra diagnoser inkluderas i högkostnadsskyddet och att regelverket kompletteras med allmänna råd.

- Genom att komplettera och förtydliga reglerna för tandvårdsstödet underlättar vi för patienter med svåra bettproblem att få tandvårdsstöd och för tandläkare att informera sina patienter. Då minskar risken att en patient inte får rätt information om vilka behandlingar som omfattas av tandvårdsstödet, säger Gunilla Hulth-Backlund generaldirektör på TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Den första december 2008 tog TLV över regeringens rätt att besluta om subvention av och referensprislistan för tandvård. De första förändringarna genomfördes omgående och trädde i kraft den första januari i år. TLV har fortsatt att förtydliga regelverket och presenterar nu ytterligare förändringar. Det nya regelverket börjar gälla den första juli i år.

Två tillstånd för patienter med stora vårdbehov kommer nu att inkluderas i tandvårdsstödet. TLV har också gjort ett stort antal justeringar och förtydliganden av reglerna, vilket kommer att förenkla kommunikationen med patienterna och minska administrationen vid vissa behandlingar. Reglerna kommer dessutom att kompletterats med ett stort antal allmänna råd.

- Vi har tagit in synpunkter från hela tandvårdsbranschen i arbetet med regelverket för att underlätta tandvårdens dagliga arbete. Detta har bland annat lett till att vi kommer att lägga till ett stort antal allmänna råd med kliniska exempel, säger Gunilla Hulth-Backlund.

Det nya tandvårdsstödet ger ett skydd mot höga tandvårdskostnader, särskilt för de patienter som har stora behov av tandvård. TLV:s budget för tandvårdsstödet är fem miljarder kronor per år. Därutöver finns den så kallade tandvårdschecken, som ger patienterna ett årligt bidrag på mellan 150 och 300 kronor per år för tandvård. TLV kommer kontinuerligt att se över föreskrifterna för tandvårdsstödet och presentera förändringar årligen.

För komplett information om förändringarna i föreskrifterna se: länk

För ytterligare information kontakta:
Barbro Hjärpe, tandläkare, TLV, tel: 08-56 84 27 02
Lars Sjödin, tandläkare, TLV, tel: 08-56 84 27 03