TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

TLV:s webbaserade handbok utökas med nya efterfrågade delar

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 08:30 CET

TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, lanserar idag nya delar i den webbaserade handbok som syftar till att underlätta förståelsen av regelverket för ersättningsberättigande tandvård. En del illustrerar operationer när implantat installeras i käkarna och en annan del operationer vid tandlossning.

- TLV:s första upplaga av handboken har blivit väl mottagen. Vi har fått önskemål från professionen om att utveckla den mer. Vi har därför kompletterat med ytterligare kliniska exempel inom fler områden, säger Gun-Britt Lundin, chef för avdelningen för tandvårdsstöd på TLV.

Villkoren för implantatoperationer ändrades 1 juli och nya delen av handboken tar därför fasta på implantatoperationer men även protetisk behandling i parodontalt försvagade bett.

I samband med att TLV:s ändringar i föreskriften, TLVFS 2010:2, för subvention av tandvård trädde i kraft 1 juli lanserade TLV den första delen av en webbaserad handbok. Idag släpper TLV nya delar av handboken.

Handboken är uppbyggd kring kliniska situationer och är illustrerad med bilder. Exemplen är framtagna för att visa hur ersättningsreglerna kan tillämpas och ska inte tolkas som behandlingsförslag. Föreskriften, där fullständiga regler och villkor finns, ska läsas parallellt med handboken.

Läs mer www.tlv.se/handbok-tandv

För ytterligare information kontakta:
Karin Boman Röding, pressansvarig, TLV, tel: 08- 568 420 95
Gun-Britt Lundin, chef för avdelningen för tandvårdsstöd, TLV, tel: 08- 568 420 89

TLV är en myndighet som beslutar om vilka tandvårdsåtgärder, läkemedel och förbrukningsartiklar som ska ingå i högkostnadsskydden. Vi bidrar också till ökad service och tillgänglighet på apotek. Vårt mål är att få ut mesta möjliga hälsa för skattepengarna.