TNS Sifo

TNS SÄKRAR EUROBAROMETERN, VÄRD 65 MILJONER EURO

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2009 09:00 CEST

TNS SÄKRAR EUROBAROMETERN, VÄRD 65 MILJONER EURO
EU-KOMMISIONEN TILLDELAR TNS KONTRAKT PÅ YTTERLIGARE FYRA ÅR

 

 

 

 

Den globala marknadsinformationsgruppen TNS har tilldelats ramavtalet att genomföra Eurobarometerns standardundersökningar för Europeiska kommissionen och Europaparlamentet i ytterligare fyra år. Avtalet omfattar ett av de största marknadsundersökningsuppdrag som någonsin har beställts och värderas till 65 miljoner € över de fyra åren. TNS vann kontraktet i hård konkurrens med IPSOS, Synovate och Gallup Inc., endast fyra månader efter att även ha tilldelats "Eurobarometer Qualitative Studies" värt 15 miljoner € över fyra år.

 

Eurobarometern kommer att samordnas av TNS Opinion som ingår i TNS sektor för samhällsundersökningar; TNS Political & Social. TNS intervjuar årligen cirka 200 000 medborgare i fler än 34 europeiska länder: EU:s 27 medlemsstater, de tre kandidatländerna (Turkiet, Kroatien och Makedonien), Norge, Island och Schweiz samt det turkcypriotiska Nordcypern. Alla intervjuer är personliga (face to face), och genomförs på 44 olika språk av 9 200 dedicerade intervjuare från TNS.

 

Eurobarometern är den mest betydande och mest frekventa opinionsundersökningen i Europa och täcker in ett antal viktiga områden för EU; däribland globalisering, arbetslöshet, miljöskydd, invandring, fattigdom och internationella frågor. Många av dessa områden har dessutom följts under flera år. TNS har arbetat för EU:s institutioner sedan 1974 då företaget för första gången tilldelades kontraktet för att utföra de kvantitativa Eurobarometer-undersökningarna.

 

Leendert de Voogd, global chef för TNS Political & Social, kommenterade det nya avtalet på följande vis: "TNS är extremt stolta över att återigen ha tilldelats detta mycket prestigefyllda kontrakt och över att ha valts ut för att ta hand om det största uppdraget för samhällsundersökningar som någonsin har beställts. Detta vittnar om TNS professionalism och förmåga att genomföra extremt stora undersökningar där vi utnyttjar vår starka intervjuarkår i hela Europa. Vi har ett fantastiskt team på TNS som på ett kunnigt och professionellt vis har genomfört den här studien de senaste fyra åren. Därför uppfattas vi som en betrodd samarbetspartner för större internationella undersökningar av det här slaget. Avtalet visar också på styrkan hos TNS Political & Social och det ger oss en plattform för tillväxt och nytänkande på många områden. Kombinationen av både kvalitativa och kvantitativa Eurobarometer-undersökningar kommer att göra det möjligt för oss att förse de främsta i Europa med de mest fullständiga informationskällorna och hjälpa dem i sin beslutsprocess att ta fram politiska lösningar för hela Europa."

 

Pressinformation
Laura Cooper
International PR Manager
Laura.cooper@tns-global.com
+44 (0) 20 8967 1415

 

Om TNS

TNS, som nyligen gick ihop med Research International, är störst i världen på marknadsundersökningar.

 

Vi förädlar information och insikter som ger våra uppdragsgivare stöd att fatta rätt beslut. Vi arbetar med marknadsundersökningar, mediefrågor och utvecklar organisationer, medarbetare och ledare. Vi utför även opinionsundersökningar och är specialister på att genom­föra intervjuer. Vår globala närvaro i mer än 100 länder ger unika möjligheter att förstå och jäm­föra olika marknader. I Sverige kommer SIFO att finnas med i varumärkesnam­net.

 

www.tns-global.com
www.tns-gallup.se
www.sifo.research-int.se

 

Pressmeddelande