TNS Sifo

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport 1 2010

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2010 09:00 CET

I rapporten redovisas utvecklingen publikmässigt för Radio Totalt, Sveriges Radio och Privat Lokalradio samt för SR:s rikskanaler och de kommersiella nätverken/försäljningsbolagen. Samtliga resultat avser
genomsnittligt dygn måndag-söndag i hela den undersökta populationen 9-79 år.

För frågor om innevarande rapport eller om SIFO Radioundersökningar i allmänhet, kontakta:
Ulf Haraldsson telefon: 08-507 420 00. Nästa rapport publiceras fredagen den 15 januari 2010.

TNS SIFO är Sveriges ledande marknadsundersökningsföretag. Vi förädlar information och insikter som ger våra uppdragsgivare stöd att fatta rätt beslut. Vi arbetar med marknadsundersökningar, rådgivning och insikter inom segmentering och positionering, varumärke och kommunikation, produktutveckling, innovation, shopper, kundrelationer samt utvecklar organisationer, medarbetare och ledare. Vi utför även opinionsunder­sökningar och är specialister på att genom­föra intervjuer. TNS SIFO är dessutom den ledande leverantören av konsumentpaneler och räckviddsmätningar för tidningar, Internet och radio. 

TNS SIFO är den svenska grenen av det globala marknadsundersökningsföretaget TNS. Med 15 000 medarbetare och närvaro i över 100 länder erbjuder vi global täckning samtidigt som vi har lokal kunskap om varje geografisk marknad. TNS är en del av WPP Communications Group.

TNS SIFO är Sveriges ledande marknadsundersökningsföretag. Vi förädlar information och insikter som ger våra uppdragsgivare stöd att fatta rätt beslut. Vi arbetar med marknadsundersökningar, rådgivning och insikter inom segmentering och positionering, varumärke och kommunikation, produktutveckling, innovation, shopper, kundrelationer samt utvecklar organisationer, medarbetare och ledare. Vi utför även opinionsunder­sökningar och är specialister på att genom­föra intervjuer. TNS SIFO är dessutom den ledande leverantören av konsumentpaneler och räckviddsmätningar för tidningar, Internet och radio. 

TNS SIFO är den svenska grenen av det globala marknadsundersökningsföretaget TNS. Med 15 000 medarbetare och närvaro i över 100 länder erbjuder vi global täckning samtidigt som vi har lokal kunskap om varje geografisk marknad. TNS är en del av WPP Communications Group.