Statens folkhälsoinstitut

Tobaksfria barn och ungdomar

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2010 13:17 CET

Statens folkhälsoinstitut arrangerar en konferens för förebyggande arbete mot rökning och snusning bland barn och ungdomar.

Under 2010 sker en särskild satsning för tobaksfria barn och unga i det Nationella tobaksuppdraget vid Statens folkhälsoinstitut. Målet med satsningen är att de som möter barn och ungdomar i sitt arbete ska få en ökad kunskap om effektiva insatser mot tobaksbruk bland barn och unga. Konferensen ”Tobaksfria barn och ungdomar” blir startskottet för satsningen.

Media inbjuds att följa konferensen:

Tid: 2 februari 13.00 - 17.00                     
       3 februari 8.45 -16.45

Plats: Clarion Hotel, Stockholm, Ringvägen 98

Innehåll: Konferensen besöks bland annat av Professor Luke Clancy internationell tobaksexpert och ordförande för europeiska nätverket, European Network For Smoking Prevention, som organiserar drygt 500 organisationer som arbetar tobaksförebyggande i 30 EU-länder. Luke Clancy kommer att ge internationella jämförelser i tobaksbruket samt visa på framgångsfaktorer i det förebyggande arbetet.

Konferensen tar också upp betydelsen av vuxna som förebilder för ungas attityder till rökning och snusning samt visar upp flera effektiva metoder för att minska rökning och snusning bland barn- och unga.

För mer information:
Fullständigt program: www.fhi.se/Documents/Aktuellt/evenemang/2010/Inbjudan-tobaksfria-barn-o-ungdomar-100202.pdf

För ytterligare information:
Annika Frykholm, utredare, 063-19 96 66, e-post: annika.frykholm@fhi.se
Johan Landin, pressekreterare, 063-19 96 52, e-post: johan.landin@fhi.se