Landstinget Sörmland

Tobaksfria dagen 31 maj 2004: Tobaksstrategi ska minska tobaksbruket i Sörmland

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2004 16:04 CEST

Världshälsoorganisationen, WHO, har utnämnt den 31 maj till den Tobaksfria dagen. Temat för år 2004 är Tobak och fattigdom.
Rökning är inte bara skadligt för hälsan, för fattiga människor förstör tobaksbruket också ekonomin. I fattiga länder skulle många människoliv kunna räddas om pengarna till cigaretter istället användes för att köpa mat. Gemensamt för alla länder är att människor med låga inkomster och låg utbildning oftare är rökare än välutbildade och höginkomsttagare. I Sverige är det främst personer med kortare utbildning eller sämre förutsättningar som röker. Till exempel röker 34 % av ensamstående kvinnor och 41 % av de förtidspensionerad/långvarigt arbetslösa männen. En rökare i Sverige betalar ca 14 000 kr för cigaretterna under ett år.

Vad gör vi då åt detta i Sörmland?
Flera länsövergripande verksamheter har gemensamt gått ihop om en tobaksstrategi för att minska tobaksbruket. Alla verksamheter har inom sitt område tagit ett steg till för att kunna bidra till att färre börjar med cigaretter eller snus, ingen ska utsättas för passiv rökning och hjälp ska finnas för dem som vill sluta med tobak. På länets vårdcentraler finns utbildad personal som stöd för rökare och snusare som vill sluta med tobaksbruket. Vill man inte höra av sig till sin vårdcentral för att få ett individuellt samtal med sköterskan eller gå i grupp, finns andra alternativ. Man kan också ringa Sluta - Röka - Linjen 020-84 00 00.

För ytterligare information om ”Det tobaksförebyggande arbetet
i Sörmland” kontakta
Folkhälsoplanerare Christina Bremfält
Landstingskansliet
Tfn 0155-24 53 67