Justitiedepartementet

Tobias Billström till ministerkonferens i Libyen

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 15:25 CET

Den 22 – 23 november deltar migrationsminister Tobias Billström vid ministerkonferensen ”Migration och utveckling” i Libyens huvudstad Tripoli. Vid konferensen samlas ministrar och andra höga representanter för EU:s medlemsstater och de Afrikanska länderna.

Ministermötet i Tripoli ska anta en politisk deklaration som ska ligga till grund för den fortsatta dialogen mellan EU och Afrika på migrationsområdet. Parallellt med den politiska deklarationen väntas i Tripoli även den redan 2002 utarbetade Ouagadougou-handlingsplanen mot människohandel, i synnerhet av kvinnor och barn, antas. Sverige och Italien var drivande i framtagandet av denna och Sverige välkomnar nu dess antagande.

- En övergripande målsättning för Sverige är att verka för att tillvarata migrationens möjligheter att bidra till utveckling, både i sändar-, transit- och mottagarländer. Migrationshantering är ett gemensamt ansvar och EU och Afrika bör försöka hitta gemensamma tillvägagångssätt, säger Tobias Billström.

- Sverige ser positivt på en bred dialog mellan EU och den Afrikanska Unionen, AU. Migration är till sin natur gränsöverskridande och det är därför viktigt att samverka även över kontinentala gränser. Jag ser fram emot att träffa mina ministerkollegor i EU och Afrika och diskutera dessa frågor, avslutar Tobias Billström.


Markus Friberg
070 - 261 30 84
pressekreterare