Justitiedepartementet

Tobias Billström till ministerråd

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2011 16:46 CEST

På torsdag den 9 juni träffas EU:s ministerråd för de rättsliga och inrikes frågorna (RIF) i Luxemburg. Justitieminister Beatrice Ask och migrationsminister Tobias Billström representerar Sverige vid mötet.

På dagordningen för migrationsministern står bland annat en presentation av kommissionens omarbetade förslag till ändringar i mottagande- och asylprocedurdirektiven.

- Det är bra att de här förslagen kommer nu. Målet är fortfarande att det gemensamma asylsystemet ska vara på plats 2012. Det är också viktigt att de nya förslagen inte utformas så att de får en negativ inverkan på effektiviteten i asylprocessen. Asylsystemet ska vara både rättssäkert, humant och kostnadseffektivt, säger Tobias Billström.

Kommissionen kommer under rådsmötet också att presentera sitt förslag om att införa en möjlighet till tillfällig suspendering av viseringsfrihet.

- Från svensk sida tycker vi att det är bra att kommissionen presenterar förslaget. En eventuell möjlighet att tillfälligt upphäva viseringsfrihet måste vara objektivt utformad och inte ta sikte på särskilda regioner. Det är också viktigt att det finns rimliga och tydliga kriterier som ska vara uppfyllda för att beslut om att upphäva viseringsfrihet ska kunna fattas, avslutar Billström.


Kontakt:
Linda Norberg
Pressekreterare hos Tobias Billström
08-405 57 96
070-226 09 04