HBM

Töjningsgivare baserade på fiberbraggitter

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 16:49 CEST

HBM lanserar nu en ny optisk töjningsgivare (SG) i rosettform, K-OR- typen. Rosetten består av tre mätgitter i vinklarna 0°, 60° och 120° för att känna av när spänningar uppträder. I likhet med elektriska töjningsgivare, kan man därigenom definiera det absoluta värdet och riktningen på den mekaniska spänningen. Med de minimala måtten 43 x 47 mm är den optiska K-OR-rosetten en av världens minsta optiska töjningsgivare i rosettform.

Optiska töjningsgivare (SG) baserade på så kallade fiberbraggitter, gör elektriska signaler överflödiga och använder ljus för att mäta spänningen. Därför är de också lämpliga i applikationer där det inte är möjligt att använda konventionella, elektriska töjningsgivare. Dit hör exempelvis potentiellt explosiv atmosfär och områden där högspänning eller starka elektromagnetiska störningar förekommer. Optiska töjningsgivare är också idealiska för materialtester av fiberkompositer. Tester med upp till 10 miljoner lastcykler med en belastning av ± 5000 µm/m är nu möjliga. Konventionella, elektriska töjningsgivare klarar inte av att uppfylla sådana krav. Det är mycket enkelt att detektera mätdata med optiska töjningsgivare och sedan analysera dem. HBM kan förse användare med alla komponenter de behöver från en enda källa. Detta sträcker sig från från optiska SG-enheter med motsvarande tillbehör, till interrogatorer, till programvaran för datainsamling, catman®AP, som omfattar en speciell EasyOptics-modul för optiska trådtöjningsgivare.

För mera information, se HBM hemsida under www.hbm.com.

HBM

Sedan företaget grundades 1950 i Tyskland har HBM (Hottinger Baldwin Messtechnik) utvecklats till en global teknologi- och marknadsledare inom mättekniksområdet. Produktprogrammet från HBM omfattar produkter för hela mätkedjan, från virtuella till fysikaliska tester och provningar. Företaget förfogar över produktionsanläggningar i Tyskland, USA och Kina och är representerat globalt i över 80 länder.

Bild: Optisk töjningsgivarrosett, typ K-OR