Vägverket

Törnskogstunneln – en del av Norrortsleden öppnas den 24 juni

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2008 15:50 CEST

Natten mellan måndag och tisdag, den 24 juni, öppnar Törnskogstunneln för trafik. Tunneln öppnas tidigare än planerat. Under vissa perioder, fram till mitten på september , kan tunneln komma att vara avstängd för att de slutliga "trimmningsåtgärderna" ska kunna utföras.

Efter fyra års byggtid, från första sprängningen 2004 till i dag är nu en viktig länk i Norrortsleden redo att tas i bruk. Törnskogstunneln är byggd i ett område med berggrund som passar bra för tunnelbygge. Tunneln har sprängts med modern tunneldrivningsteknik. Den är 2,1 km och ligger i Sollentuna kommun, från Tunberget i väster till Norrsättra i öster. Cirka 700 meter av tunneln ligger under bostadsområden med cirka 400 bostäder, främst radhus och villor.

Tunneln är byggd med två parallella tunnlar med vardera två körfält. Det innebär att trafiken i tunneln är mötesfri. Hastigheten är 90 km/t med 70 km/t inför utfarten ur tunneln, österut (Häggvik). Dessutom finns det möjlighet att reglera hastigheten via variabla skyltar, om situationen skulle kräva det.
Säkerheten i tunneln

Säkerhetskonceptet är detsamma som för tunnlarna i Södra länken. Trafikanterna omges av säkerhetsanordningar, bl a detektorer som känner av trafikrytmen och som varnar för köbildning och trafikolyckor. Den tekniska utrustningen skickar ett larm om något värde avviker från det normala. Larmet går till trafikledningscentralen Trafik Stockholm som kameraövervakar varje punkt i tunneln, dygnet runt. Längs vägbanan finns larmknappar och nödutgångar var 100 meter. Nödutgångarna leder till motsatt tunnelrör. I utrymningsvägarna finns det nödtelefoner och monitorer för direktkontakt med trafikledningscentralen Trafik Stockholm. Elförsörjningen är utförd med matning från två av varandra oberoende nätstationer samt batterisäkrad försörjning av alla säkerhetsrelaterade system. Tunneln är försedd med 44 impulsfläktar som används för att vädra ut brandgaserna vid en eventuell brand. Fläktarna används även för att ventilera tunnelutrymmet om luftföroreningarna skulle stiga till onormalt höga värden. Mobiltelefonen fungerar i tunneln
Törnskogstunneln, en av Norrortsledens två tunnlar

Törnskogstunneln är en av Norrortsledens två tunnlar. Den andra tunneln är 1 km lång och heter Löttingetunneln. I och med att Törnskogstunneln öppnas är 8 km av Norrortsleden, mellan E 4 vid Häggvik och Täby kyrkby, öppen för trafik. Resterande sträcka mellan Täby och Rosenkälla, inklusive Löttingetunneln öppnas den 4 oktober.
Fakta om Törnskogstunneln

Längd: 2,1 km
Lägsta bergtäckning: 6 meter
Tunnelnivåer: Vid tunnelmynningen i Tunberget ligger vägytan på 8 m över havsytan och i Norrsättra 29,5 m över havsytan. I området vid Vaxmoravägen ligger vägytan på 3,5 meter under havsytan.
Hastighet: 90km och 70 km
Antal nödutgångar: 20
Beräknad trafik: enligt trafikprognoser: 30-40 000 fordon/dygn
Byggtid: 2004-2008
Kostnad: Kostnad bygg 530 miljoner, därtill tillkommer installationskostnader.
Sprängsten: 500 000 kubikmeter. Berget har krossats och återanvänts i olika projekt.
Entreprenörens personal som mest: 130 personer

Faktablad, historik Törnskogstunneln (PDF-fil, 11 kB)

Bilder på Törnskogstunneln, att publicera, finns att hämta på www.vv.se/norrortsleden se flik dokument
Frågor besvaras av:

Per-Olov Karlsson, projektchef Vägverket region Stockholm tel. 070 515 64 56.