Universitetssjukhuset i Lund

Tog sitt liv efter tre års vård

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 16:11 CEST

Den 50-åriga kvinnan hade haft kontakt med psykiatrin vid Universitetssjukhuset i Lund sedan 2005 i omväxlande sluten och öppen vård. I augusti i år tar hon sitt liv efter sin sista kontakt med öppenvården.

Chefläkare Eva Ranklev anmäler nu händelsen till Socialstyrelsen.


Enligt Lex Maria måste händelser då en patient begår självmord under eller i anslutning till vården anmälas till Socialstyrelsen.

Allmänintresset är i många fall lågt. När det gäller publicering om inträffade självmord finns det dessutom anledning att vara försiktig. Världshälsoorganisationen WHO har antagit rekommendationer som syftar till att skydda den enskilde patienten och att förhindra impulshandlingar hos människor som är suicidbenägna.

Bland annat varnas för glorifiering och metodbeskrivningar av självmord.


Eva Ranklev har telefon 046-17 15 51 eller 0703-27 00 43.