Universitetssjukhuset i Lund

Tog sitt liv under utevistelse

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2007 11:21 CEST

En ung man som vårdades enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, vid Universitetssjukhuset i Lund tog i juli sitt liv under en utevistelse. I enlighet med bestämmelserna i Lex Maria anmäler chefläkaren nu händelsen till Socialstyrelsen.

Mannen lades in i slutet av mars på grund av en psykos. Till en början visade han tilltagande symtom på depression, men i slutet av juni fick han tillåtelse att vistas ute sedan man uppfattat att han mådde bättre. Under ett av dessa tillfällen tog han sitt liv.

Enligt Lex Maria måste händelser då en patient begår självmord under eller i anslutning till vården anmälas till Socialstyrelsen.

Allmänintresset är i många fall lågt. När det gäller publicering om inträffade självmord finns det dessutom anledning att vara försiktig. Världshälsoorganisationen WHO har antagit rekommendationer som syftar till att skydda den enskilde patienten och att förhindra impulshandlingar hos människor som är suicidbenägna.

Bland annat varnas för glorifiering och metodbeskrivningar av självmord.


Eva Ranklev har telefon 046-17 15 51 eller 0703-27 00 43.