Almega

Tolk- och översättningsbranschen tar steget fullt ut och blir en förening – Språkföretagen

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2012 11:37 CEST

Efter konstituerande årsmöte den 19 oktober 2012 har nu tolk- och översättningsbranschen samordnat sig i en branschförening, Språkföretagen.


Språkföretagen ingår i Almega och har som huvudsyfte att tillvarata och driva branschens intressefrågor och kvalité. Den styrelse som blev invald ska nu lyfta frågor så som kompetensförsörjning, legitimitet, etik, ordning och reda samt vara beslutspåverkande mot myndigheter och politiker och därutöver agera som remissinstans och språkrör i branschen.


Invald styrelse:
Ordförande Hans-Peter Lindqvist, Adman 100 språk
Anne-Marie Colliander Lind, Inkrea
Cecilia Enbäck, Translator Scandinavia AB
Pirkko T Kyllönen, Språkservice i Sverige AB
Anders Uddfors, Semantix Tolkjouren AB
Christian Hammer, Teknotrans
Jonas Ahlstedt, Transvoice

 

För ytterligare information :

Hans-Peter Lindqvist
styrelseordförande Språkföretagen
tfn: 070-584 09 10
hanspeter.lindqvist@gmail.com

Stefan Koskinen
förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen
tfn: 08-762 70 45
stefan.koskinen@almega.se

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.