Tolpagorni

Tolpagorni anlitas av Ålö för interimsuppdrag inom produktledning

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2014 08:10 CET

Bo Tiderman, Product Strategist på Tolpagorni Product Management, anlitas av Ålö AB som produktchef på interimsbasis inom projektet för översyn av företagets produktplattformar.

Uppdraget innebär att arbeta fram strategin och kravbilden för företagets produktplattformar inom området lastare för traktorer. Ålö AB är globalt marknadsledande inom området lastare för traktorer med egen verksamhet i 8 länder, försäljning i ett 40-tal länder och en omsättning på runt 1.7 Miljarder under 2013. Lastarna är avancerade systemlösningar producerade i stora volymer som vänder sig till en rad olika typer av användare över hela världen. Produkterna är uppbyggda av en kombination av mekanik, hydraulik och elektronik som används i tuffa miljöer under många år och som samtidigt skall vara enkla att använda och underhålla.

”Detta är en spännande utmaning som ställer krav på metodik och struktur, menar Bo Tiderman. Vi har inom Tolpagorni byggt upp ett kunnande som kommer väl till pass i detta uppdrag!”, säger Bo Tiderman.

”Vi på Tolpagorni har under senare tid anlitats av ett antal företag som jobbar med olika typer av arbetsmaskiner. Det är ett spännande område där tänk runt produktarkitektur är viktigt och där kombinationen av hårdvara och mjukvara med kommunikation mellan maskin till maskin öppnar nya möjligheter. Ett område där svenska teknologiföretag är mycket framgångsrika!”, anser Magnus Billgren VD och grundare av Tolpagorni Product Management AB.


Tolpagorni Product Management är ett specialistföretag inom produktledning. Vår mission är att göra våra kunder snabbare och bättre på att ta fram rätt produkter. Vi hjälper teknologiföretag inom B2B i rollen som konsultativ rådgivare men även i den dagliga verksamheten. Tolpagorni förmedlar kompetens i öppna kurser och företagsanpassade utbildningsprogram.

Tolpagorni är initiativtagare till Produktledardagen och nätverk för produktchefer.