Länsstyrelsen i Stockholms län

Tolv miljoner till åtgärder i Stockholms län för bättre havsmiljö

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 10:16 CET

Länsstyrelsen har beslutat vilka projekt som får LOVA-bidrag i Stockholms län. Hälften av förslagen som beviljas medel är latrintömningsstationer. Båtklubbar och gästhamnar i flera kommuner får bidrag för att kunna erbjuda fritidsbåtar tömning av toalettavfall i miljövänliga tömningsanläggningar.

 


- För att minska övergödningen i Östersjön behövs fler latrintömningsstationer, säger Malin Gunnarsson, miljöutredare på Länsstyrelsen. Varje år släpps toalettavfall från fritidsbåtar motsvarande fosforföroreningar på över tre ton i svenska vatten. Skulle regeringens förslag om förbud mot tömning av latrin i havet bli verklighet innebär det att båtklubbar och gästhamnar måste skaffa tömningsanläggningar.

Övergödningen av haven är ett allvarligt miljöproblem. Regeringen har infört ett nytt bidrag - LOVA - som står för Lokala vattenvårdsprojekt. Kommuner och ideella organisationer kan ansöka om bidrag för åtgärder som minskar mängderna kväve och fosfor i Östersjön. Det kan till exempel vara latrintömningsstationer, anläggande av våtmarker eller båtbottentvättar.

Två större pilotprojekt inom VA-området har beviljats medel. Det ena projektet handlar om avloppsrening på Möja, där en förening på egen hand ska ordna gemensamt avlopp för ett sjuttiotal privata fastigheter samt kyrkan, skolan och dansbanan. Det andra projektet rör avlopp i kretslopp i Södertälje. Kommunen får 3,9 miljoner kronor för att etablera kretsloppsanpassade avloppslösningar för enskilda avlopp. Med den nya anläggningen kan kommunen minska transporter vid slamhämtning, minska utsläppen av näringsämnen i Östersjön samt öka återföringen av näringsämnen till jordbruksmark.

Länsstyrelsen i Stockholms län har totalt fått in 50 ansökningar om LOVA-bidrag för cirka 50 miljoner kronor. Av ansökningarna har 28 beviljats stöd av de totalt 12,5 miljoner kronor som länet har att fördela för 2010. De kommuner som får ta del av LOVA-bidraget är Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nynäshamn, Stockholm, Södertälje, Tyresö, Vaxholm, Värmdö samt Österåker.

Se alla projekt som fått LOVA-bidrag

För mer information kontakta:
Malin Gunnarsson, miljöutredare på Länsstyrelsen, tfn 08-785 40 39Gå till Länsstyrelsens pressmeddelandearkiv