Nordic Growth Market NGM AB

Tolv nya hitwarranter noteras på Nordic Derivatives Exchange

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2003 09:24 CEST

Under nästa vecka noterar Handelsbanken Capital Markets ytterligare tolv hitwarranter på Nordic Derivatives Exchange (NDX ). På tisdagen den andra september noteras sex hitwarranter med underliggande aktier i ABB, AstraZeneca samt Ericsson B. På onsdagen den tredje september noteras ytterligare sex hitwarranter med underliggande aktier i Hennes & Mauritz, Nokia och Skandia.

För ytterligare information kontakta:
Roger Peleback alt. Johan Tjeder tel: 08-566 390 00

Om NDX
Nordic Derivatives Exchange, NDX, (www.ndx.se), är en ny marknad för derivatinstrument. Marknaden drivs i regi av Nordic Growth Market (www.ngm.se), en auktoriserad börs under Finansinspektionens tillsyn. NDX ambition är att på sikt erbjuda emittenter och andra marknadsaktörer en flexibel marknad för alla former av derivat. Särskilt viktigt är att NDX skall uppmuntra en marknadsdriven produktutveckling samt utgöra ett kraftfullt ra mverk för marknadsföring av emittenter och emittenters produkter.

NDX erbjuder ett ökat inflytande för emittenter, ökade möjligheter att produktutveckla, ökad flexibilitet avseende notering och avnotering och ökade möjligheter för instrument med kortare löptid. Vidare erbjuder NDX en plattform för marknadsföring av emittenter och deras instrument, vilket också syftar till att skapa en ökad förståelse och kunskap om derivat för medlemmars kunder.