Great Place to Work® Sverige

Tolv svenska företag kan titulera sig som en av Europas Bästa Arbetsplatser

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2012 23:55 CEST

 

Stockholm 19 juni 2012 23.00   

Tolv svenska företag kan nu titulera sig som en av Europas Bästa Arbetsplatser

Företagen placerade sig alla bland de 100 bästa arbetsplatserna i Europas mest omfattande arbetsplatsundersökning genomförd av Great Place to Work®. Europas Bästa korades för 11:e året i rad och prisutdelning hölls i Berlin under kvällen tisdagen den 19:e juni.  

Det är första året som svenska företag landar så väl i konkurrensen på europeisk nivå, då svenska företag de senaste åren haft svårt att konkurrera med företag i andra europeiska länder. Europeiska företag har tidigare legat före Sverige vad gäller utvecklingen av sina arbetsplatser.

 

Multinationella (25 organisationer):

Plats     Organisation           (Antal europeiska placeringar)

1                Microsoft (15)

3                SAS Institute (6)

5                W.L. Gore & Associates (4)                  

9                 Affecto (4)

10              Sick IVP Sweden (4)                                       

12              McDonald’s (10)

22              Accenture (7)

      

Medelstora (50 organisationer):

Plats           Company

7                        Kungsleden

8                        Centiro Solutions

32                      Diversify Consulting Group AB

33                      Stretch         

49                      Cinnober Financial Technology

      

För de globala företagen räknas resultaten samman för samtliga länder där man kvalificerat sig till listan. Microsoft Sverige, tillsammans med Microsoftkontor i 15 andra europeiska länder, tog för femte året i rad topplaceringen på listan över de bästa multinationella organisationerna. Tetra Paks fabrik i Italien är bäst bland de stora organisationerna och det finska IT-företaget Futurice toppar listan i kategorin medelstora organisationer.

Stort deltagande

Undersökningen baseras på hur stor tillit som finns inom företaget och de anställdas uppfattning om sin arbetsmiljö. Över 1500 företag i 17 europeiska länder deltog. Detta är en ökning med 12 % sedan föregående år. De branscher som har flest företag bland de 100 Bästa i Europa är IT-företag, övriga tjänsteföretag och tillverkningsindustri.

Undersökningen vilar på tre huvudområden: Medarbetarnas förtroende för chefer och ledare, medarbetarnas stolthet över vad de gör samt den kamratskap man känner med sina kollegor. Framför allt är det förtroendet till ledarskapet i organisationen som är kritiskt för att uppnå de organisatoriska målen. De företag som hamnar på listorna över de bästa arbetsplatserna utmärker sig genom mycket goda siffror för såväl tillväxt som produktivitet och får en unik möjlighet att positionera sitt arbetsgivarvarumärke.

De bästa företagen skapar arbetstillfällen

Företagen på Europalistan skapar också jobb – i snitt har antalet anställda i dessa företag ökat med 11,2 % det gångna året, vilket innebär att det skapats cirka 14 000 nya jobb. De har även många kandidater att välja på. Ett genomsnittligt företag på Europalistan får varje år 8,4 spontanansökningar per anställd. Noterbart är även att bolagen har stor andel kvinnor på top-positionerna, i snitt 23%.

– Att kunna rekrytera riktigt kompetenta medarbetare som passar in på arbetsplatsen blir allt viktigare för företagen. Arbetssökande är mycket medvetna och den ökande transparansen som finns genom dagens teknik, gör att de i allt större utsträckning kan skapa sig en egen bild av hur olika arbetsplatser egentligen är. Det räcker alltså inte för företagen att sätta upp en stark fasad, man måste också faktiskt leverera på sina löften” säger Maria Grudén, vd Great Place to Work® Sverige.

Ett trendbrott

– ”Resultaten för de svenska arbetsplatserna är lite av ett trendbrott, då svenska företag de senaste åren haft svårt att konkurrera med företag i andra europeiska länder. Medarbetarna har tidigare helt enkelt varit mer kritiska till sina arbetsplatser här än i andra länder. Riktigt glädjande är förstås också att vi nu även ser svenskstartade bolag högt upp på listan” avslutar Maria.

Great Place to Work ® har studerat och utvärderat företag världen över i mer än 20 år. De företag som är utmärkta arbetsplatser presterar bättre på marknaden, och är bättre rustade för att attrahera och behålla talanger. Att skapa en utmärkt arbetsplats är ett kraftfullt konkurrensmedel.

– ”Alla företag som korats av Great Place to Work ® som en av Europas Bästa Arbetsplatser har etablerat en förtroende-baserade arbetskultur som sätter standarden inte bara i Europa utan i hela världen. Denna prestation är ett bevis på styrkan i organisationernas ledarskap och deras engagemang i att bygga en riktigt utmärkt arbetsplats oavsett land, bransch eller storlek. Vare sig ekonomier växer eller står inför utmaningar inser dessa företag vikten av en arbetsplatskultur som bygger på förtroende, stolthet och kamratskap och den positiva effekt detta kan ha på verksamhetens resultat. ”säger José Tolovi, Jr, styrelseordförande, Great Place to Work ®.  

 För att se alla Europas Bästa Arbetsplatser, vänligen besök vår hemsida:

www.greatplacetowork.net/best-companies/europe

 För mer information om Great Place to Work® och listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser, vänligen besök vår hemsida: www.greatplactowork.se

 För mer information, vänligen kontakta:

Maria Grudén, VD Great Place to Work® Sverige

Tel: 08-562 00 481

E-Post: mgruden@greatplacetowork.se

 


Information till redaktionen

Om Great Place to Work®:

Great Place to Work® Institute Inc. är ett undersöknings- och managementkonsultföretag, med huvudkontor i USA och ett antal dotterbolag världen över. Vi arbetar med att utveckla arbetsplatser och organisationer. Företaget är verksamt i mer än 45 länder i hela världen och har cirka 400 anställda.

Mest kända är vi för vår lista Fortune 100 BEST och Sveriges Bästa Arbetsplatser. Läs mer på www.greatplacetowork.se

Om listan över Europas Bästa Arbetsplatser

På listan över Europas bästa arbetsplatser rankar vi de 100 bästa arbetsplatserna i tre olika kategorier.

 

Multinationella (se särskilda kriterier)

Stora            (500+ medarbetare)

Medelstora (50 – 499 medarbetare)

 

Vi listar topp 25 multinationella organisationer, 25 stora organisationer och 50 Medelstora organisationer.

 

Kriterier för Multinationella organisationer

För att räknas som en multinationell organisation behöver organisationen ha:

  • Minst 1000 anställda runt om i världen.
  • Minst 40 % (eller 5000 anställda) av sin globala arbetsstyrka utanför det land där de har sitt huvudkontor.
  • Rankats på minst tre nationella Bästa Arbetsplatser-listor i Europa.  

 

 

 

 

Great Place to Work® Institute, Inc. är ett undersöknings- och managementkonsultföretag, med huvudkontor i USA och med ett antal dotterbolag världen över. Vi arbetar med att utveckla arbetsplatser och organisationer. Företaget är verksamt i mer än 45 länder i hela världen och har cirka 400 anställda.

Mest kända är vi för vår lista Fortune 100 BEST och Sveriges Bästa Arbetsplatser.Läs mer på www.greatplacetowork.se