Europaparlamentet

Tolv utskott utser ordförande och vice ordförande

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2009 15:34 CEST

Eva-Britt Svensson (GUE/NGL) blir ny ordförande för jämställdhetsutskottet och Carl Schlyter (de Gröna/EFA) blir andre vice ordförande i miljöutskottet. Det står klart efter att tolv av Europaparlamentets totalt tjugo utskott valde presidium idag.

Övriga åtta utskott väljer ordförande och vice ordförande måndagen den 20 juli i Bryssel.

Utskottet för utrikesfrågor:


Ordförande: Gabriele Albertini (EPP, Italien)

Vice ordförande:
Fiorello Provera (EFD, Italien)
Ioan Mircea Paşcu (S&D, Rumänien)
Dominique Baudis (EPP, Frankrike)
Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL, Frankrike)

Utskottet för internationell handel:

Ordförande: Vital Moreira (S&D, Portugal)

Vice ordförande:
Cristiana Muscardini (EPP, Italien)
Robert Sturdy (ECR, Förenade kungariket)
Pawel Ksawery Zalewski (EPP, Polen)
Yannick Jadot (De Gröna/EFA, Frankrike)

Budgetutskottet
Ordförande: Alain Lamassoure (EPP, Frankrike)

Vice ordförande:
Jutta Haug (S&D, Tyskland)
Alexander Alvaro (ALDE, Tyskland)
Jean-Luc Dehaene (EPP, Belgien)

Ivaylo Kalfin (S&D, Bulgaren)

Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Ordförande: Sharon Bowles (ALDE, Förenade kungariket)

Vice ordförande:
José Manuel Garcia-Margallo y Marfil (EPP, Spanien)
Arlene McCarthy (S&D, Förenade kungariket)
Theodor Dumitru Stolojan (EPP, Rumänien)
Edward Scicluna (S&D, Malta)

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor:


Ordförande: Pervenche Beres (S&D, Frankrike)

Vice ordförande:
Elisabeth Lynne (ALDE, Förenade kungariket)
Ilda Figuereido (GUE/NGL, Portugal)
Elisabeth Schroedter (De gröna/EFA, Tyskland)
Thomas Mann (EPP, Tyskland)

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet:


Ordförande: Jo Leinen (S&D, Tyskland)

Vice ordförande
Corinne Lepage (ALDE, Frankrike)
Carl Schlyter (De gröna/EFA, Sverige)
Boguslaw Sonik (EPP, Polen)
Dan Jørgensen (S&D, Danmark)

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi:


Ordförande: Herbert Reul (EPP, Tyskland)

Vice ordförande:
Patrizia Toia (S&D, Italien)
Jens Rohde (ALDE, Danmark)
Anni Podimata (S&D, Grekland)
Evzen Tosenovsky (ECR, Tjeckien)

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd:


Ordförande: Malcolm Harbour,(ECR, Förenade kungariket)

Vice ordförande:
Eija-Ritta Korhola (EPP, Finland)
Bernadette Vergnaud (S&D, Frankrike)
Lara Comi (EPP, Italien)
Louis Grech (S&D, Malta)


Utskottet för rättsliga frågor:


Ordförande: Klaus-Heiner Lehne (EPP, Tyskland)

Vice ordförande:
Luigi Berlinguer (S&D, Italien)
Raffaele Baldassarre (EPP, Italien)
Evelyn Regner (S&D, Österrike)
Sebastian Valentin Bodu (EPP, Rumänien)

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor:


Ordförande: Fernando Lopez Aguilar (S&D, Spanien)

Vice ordförande:
Kinga Gál (EPP, Ungern)
Sophia in't Veld (ALDE, Nederländerna)
Salvatore Iacolino (EPP, Italien)
Kinga Göncz (S&D, Ungern)

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män:


Ordförande: Eva-Britt Svensson (GUE/NGL, Sverige)

Vice ordförande:
Lívia Járóka (EPP, Ungern)
Edite Estrela (S&D, Portugal)
Elisabeth Morin-Chartier (EPP, Frankrike)
Barbara Matera (EPP, Italien)

Utskottet för framställningar:
Ordförande: Erminia Mazzoni (EPP, Italien)

Vice ordförande:
Chrysoula Paliadeli (S&D, Grekland)
Willy Meyer (GUE/NGL, Spanien)
Carlos José Iturgáiz Angulo (EPP, Spanien)
Ágnes Hankiss (EPP, Ungern)

För mer information kontakta:

Marina Lähteenmaa

Pressekreterare

Europaparlamentets informationskontor i Sverige

Tel: +46 8 562 444 61

Mobil: +46 70 998 96 41

marina.lahteenmaa@europarl.europa.eu