Lundin Mining AB

TOLVMÅNADERSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI–31 DECEMBER 2006

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 10:09 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44825

LUNDIN MINING: TOLVMÅNADERSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI–31 DECEMBER 2006

(För tabell se bifogad fil)

Kommentarer från ledningen
"År 2006 var ett händelserikt år för Lundin Mining genom samgåendet med EuroZinc Mining, goda operationella resultat i gruvorna och lovande resultat inom Bolagets olika utvecklingsprojekt och prospektering. Under året arbetade Lundin Mining med tre betydande zinkprojekt; Ozernoe, Aljustrel och Neves-Corvo och var också i hög grad aktiv med att identifiera nya möjligheter inom basmetallindustrin. De finansiella resulten, exkluderat den bokföringsmässiga engångskostnad som uppstod i samband med samgåendet med EuroZinc, var de högsta i Bolagtes historia. Det kassaflöde som Lundin Mining genererar kommer att användas till fortsatt tillväxt för att skapa ytterligare värde för Bolagets aktieägare. Vi avser att fortsätta växa och ytterligare öka våra mineralreserver." säger Colin K. Benner, verkställande direktör och vice styrelseordförande.


Väsentliga händelser

· Per den 1 november 2006 har den kanadensiska basmetallproducenten EuroZinc Mining konsoliderats i Lundin Mining. De mest betydelsfulla tillgångarna i EuroZinc Mining utgörs av den portugisiska koppar-zinkgruvan Neves-Corvo, zink-bly-silverprojektet Aljustrel samt omfattande prospekteringsrättigheter i Portugal. Redovisningstekniskt innebär samgåendet att en bokföringsmässig engångskostnad om USD 38,6 miljoner uppstod vid den marknadsvärdering som gjordes av lagret vid Neves-Corvo den 1 november 2006. Kostnaden, som inte påverkar Bolagets kassaflöde, har bokförts som Kostnad sålda varor under november och december 2006.


· Förvärvet av 49% i zinkprojektet Ozernoe i den ryska republiken Burjatien slutfördes i november 2006. Planering och konstruktion av gruvan, ett zink-bly-silverdagbrott, har påbörjats. En preliminär tidsplan indikerar en uppstart av produktion under 2009.

· Förvärv av 10% i det kanadensiska prospekteringsbolaget Mantle Resources Inc. Mantle Resources främsta tillgång är rättigheten till zink-blyfyndigheten Akie i British Columbia, Kanada.

· Förvärv av 14% i Sanu Resources Ltd. Sanu Resources innehar flera lovande prospekteringsrättigheter i Eritrea, Burkina Fasu och Marocko.

· Zinkproduktionen i Neves-Corvo uppnådde full kapacitet i verket under december 2006, endast fem månader efter produktionsstart. Uppstarten av zinkproduktionen i Neves-Corvo har varit väsentligt kortare än vad som är genomsnittet för liknande projekt inom basmetallindustrin.


(För fullständig rapport se bifogad fil)