Kristdemokraterna, KD

Tolvtimmarsgaranti för äldre över 75 år

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 10:24 CEST

Alla Göteborgare som fyllt 75 år ska garanteras rätt till tolv timmars service i månaden, utan att deras fall först behöver utredas av en biståndsbedömare. Jag menar att det är självklart att äldre som bor kvar hemma ska ha rätt till ett grundläggande stöd från samhället.

Det säger Carina Liljesand, kommunalråd (kd), i en motion till Göteborgs kommunfullmäktige.

Tolvtimmarsgarantin ska vara en signal om den äldre medborgarens rätt till service och omsorg, men samtidigt en reform av ett idag alltför byråkratiskt system. Eftersom personer över 75 år i regel beviljas bistånd finns det ingen anledning att de ska behöva vänta på långa utredningar innan de får stöd. Oftast vet dessutom vårdtagarna själva vilken typ av stöd de är i behov av. I Linköping har man redan infört en tolvtimmarsgaranti och där har den inneburit att äldreomsorgen kunnat frigöra resurser till t ex uppföljning samtidigt som de äldre fått bättre service.

Nedan bifogas motionen i sin helhet.

Till Göteborgs kommunfullmäktige

Motion angående ”tolvtimmarsgaranti” för personer över 75 år

I Linköpings kommun har man infört en äldreomsorgsmodell där personer över
75 år kan teckna serviceavtal för upp till tolv timmar i månaden utan föregående biståndsbedömning. Regeländringen har medfört färre utredningar vilket har frigjort resurser som kunnat användas till bl.a. bättre uppföljning.

Det nuvarande biståndsförfarandet i Göteborg förbrukar tid och resurser, utan att garantera bättre effekt för vårdtagaren. Genom att automatiskt bevilja Göteborgare över 75 år bistånd upp till tolv timmar per månad kan vi omfördela utredningsresurserna till andra delar av äldreomsorgen.

Det huvudsakliga motivet är dock att göra det enklare och tryggare för äldre att bo kvar hemma.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi

att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att införa en garanti där göteborgare över 75 år, utan föregående biståndsbedömning, ges rätt till tolv timmars äldreservice i månaden.


Carina Liljesand
Kristdemokraterna
För mer information:

Carina Liljesand
Kommunalråd (kd)
tel. 031-61 28 01
mobil. 0707-61 28 01

Mathias Bred
Politisk sekreterare (kd)
tel. 031-61 28 05
mobil. 0702-75 33 60

www.goteborg.kristdemokraterna.se