nordienT

Tomas Anderssons och Stefan Foconis Iran-bok ”Gubben i taket” (Tranan, 2003) på persiska i Namdar Nassers översättning

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2011 09:30 CEST

Hur låta influenser från Västvärlden komma in i Iran samtidigt som man vill behålla sin egen identitet? Går det att förena modernitet och egna traditioner? Hur regimerna och oppositionen förhållit sig till denna fråga har sedan 200 år präglat Irans historia och kan därför ses som iraniernas största identitetskris. Under Pahlavi-dynastin öppnades rikets portar på vid gavel mot Västvärlden, medan religiösa makthavare sedan 30 år tillbaka har sökt sig åter till en äldre inhemsk tradition. Den ena formen av extremism har alltså ersatt den andra.

I jakten på den egna identiteten har många gamla reseböcker dammats av och tryckts på nytt. Denna litterära genre har nu fått en särställning i Iran och bland iranier i exil. Att se sig själv ur andras perspektiv är givetvis ett sätt att kartlägga sig själv.

Förutom att stilla min egen nyfikenhet ville jag, genom att översätta Gubben i taket ge mina landsmän ännu en skildring av deras öde och det land de älskar över allt annat.

Tomas Andersson och Stefan Foconi närmar sig Iran utan alltför förutfattade meningar. De försöker på allvar ta in vad de ser och placera detta i sitt historiska sammanhang. Hållningen är att ge iranierna ett ansikte, varken att demonisera eller i onödan framställa dem som exotiska.

Persiska är ett världsspråk som idag talas av ungefär hundra miljoner människor. Det är därför speciellt när nu Gubben i taket presenteras på persiska för första gången. Det är dessutom första gången i modern tid en bok skriven av svenskar om Iran ges ut på persiska.

Namdar Nasser

info@nordient.se