Avalon Enterprise AB

Tomas Hellström lämnar affärsområde Avalon Finance

Pressmeddelande   •   Dec 30, 2009 11:25 CET

På grund av att ändrade förutsättningar på marknaden har Avalon fått anpassa sin planerade inriktning för affärsområde Finance. Tomas Hellström, som varit affärsområdeschef sedan maj 2008, har därför valt att lämna Avalon i samband med årsskiftet 2009/2010. Tomas kommer dock att även framöver finnas tillgänglig på konsultbasis i olika projekt.

Styrelsen har utsett Per-Anders Johansson till t.f. affärsområdeschef. Per-Anders är styrelseordförande i Avalon Enterprise AB, med bred kompetens inom och lång erfarenhet från just finansiella frågor.  

För ytterligare information, kontakta:
Peter Mattisson, VD och koncernchef, tel 0454–75 50 01, peter.mattisson@avalonenterprise.com
www.avalonenterprise.com

Avalon Enterprise AB är ett snabbväxande konsultföretag noterat på NGM Equity sedan 1998. Vi har ett unikt koncept där vi genom våra tre affärsområden Avalon Technology, Avalon Management och Avalon Finance långsiktigt kan stödja våra kunder från affärsutveckling och ledningsprocesser, genom hela teknikutvecklingskedjan till kompetens kring finansiering av projekt och bolag. Avalon Enterprise är uppstickaren som koncentrerar sig på spetskompetens och vill ligga i framkant av utvecklingen. Vi har kontor i Karlshamn, Stockholm, Helsingborg, Malmö, Växjö, Jönköping, Uppsala, Ljungby, Västerås, Linköping, Göteborg, Söderhamn, Östersund och Oslo, och har i koncernen ca 240 medarbetare.