Landskrona stad

Tomas Johansson ny förvaltningschef för Landskronas Barn- och ungdomsförvaltning

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2009 15:45 CEST

På ett extrainsatt kommunstyrelsemöte den 3 juli togs beslut om att det blir Tomas Johansson som blir ny förvaltningschef för Barn- och ungdomsförvaltningen (BUN).

- Mitt nya uppdrag är en stor utmaning. Det som händer med barn och ungdomar innan de börjar gymnasieskolan har en mycket stor betydelse för den fortsatta skolgången, säger Tomas Johansson. Grundskolans resultat i Landskrona måste kraftigt förbättras och nå riksgenomsnitt. I detta arbete har förvaltningens alla delar en stor betydelse.

Lisa Flinth, ordförande i Barn- och ungdomsnämnden är glad att få Tomas som förvaltningschef i BUN. Uppdraget till honom är glasklart: Skolans främsta uppgift är att under former som präglas av ordning och reda, förmedla kunskap. Det finns massor med förklaringar till att eleverna i Landskrona har sämre resultat, men ingen av dem är ett försvar.

Alla elever har rätt att nå sin fulla potential och till en skola som rustar barnen för framtiden. För våra barn i Landskrona, som många gånger kommer från socialt tuffa förhållanden, är det viktigt att lyckas i skolan för att få möjligheten till att kunna leva ett gott liv.

Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg säger om uppdraget:

- Att vara BUN chef i Landskrona är en nyckelposition. Både för att rusta varje elev för framtiden, men också för Landskrona som stad. För att vara en god stad att leva och växa upp, och en attraktiv inflyttningskommun, krävs en skola av hög kvalitet.

Tomas Johansson nås på 0709-47 05 36 för kommentarer. På nästkommande sida finns bakgrundsinformation om Tomas Johanssons.

Torkild Strandberg, Kommunstyrelsens ordf (FP), 0733 - 47 31 60 

Lisa Flinth, Ordf BUN, 0733 - 47 41 03

Presentation av Tomas Johansson

Tomas Johansson är född 1956 i Ängelholm. Efter avslutad samhällsvetenskaplig gymnasieutbildning och militärtjänstgöring startade han sina universitetsstudier vid Lunds universitet 1976. 1979 avlades fil kand-examen i ämnena samhällskunskap, historia och geografi som åren därefter följdes av ämneslärarutbildningen vid lärarhögskolan i Malmö, vilket leddet till lärarexamen för högstadiet och gymnasieskolan.

Efter några år som lärare i Kävlinge kommun ökade det fackliga engagemanget inom Lärarnas Riksförbund (LR), Johansson blev mellan 1987-1992 del- och heltidsanställd som ombudsman inom förbundet.

1992 blev han vice förbundsordförande för LR för att 1996-2000 bli förbundsordförande. Under åren 1993 - 2000 ingick han i SACO:s styrelse, sedan 1997 som vice ordförande.

2000 blev Johansson åter rektor för en av Malmös största gymnasieskoloroch stannade till 2003 då han rekryterades som utbildningsdirektör för Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund.

Johansson har suttit i ytterligare styrelser, bl.a. i KPA Liv, Folksam Sak, fjärde AP-fonden samt Gleerups läromedelsförlag och är idag ordförande för områdesstyrelsen för lärarutbildningen vid Malmö högskola.