Ja till Livet

Tomas Seidal svarar Dagens Medicins chefredaktör Mikael Nestius

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2010 16:11 CET

I Dagens Medicin 27 januari svarar chefredaktör Mikael Nestius på min kritik av valet av debattprismottagare. Det något nedlåtande tonfall han använder får stå för honom. Uppenbarligen föraktar han min åsikt och hans analys av den grundläggande skillnaden i människosyn som Tännsjö står för, är kanske inte att ”föra debatten på en hög intellektuell nivå”.

Nestius har uppenbarligen inte noterat att Tännsjö inte bara har tagit utgångspunkt i föräldrarnas bestämmanderätt över om ett ”foster med någon form av defekt” ska få leva eller inte, utan också hävdat att möjligheten till selektiva aborter kan ”leda till ett bättre samhälle”, då ”vi bör eftersträva utjämning av intellektuella och emotionella färdigheter”, för ”ett mer jämlikt samhälle”. Han menar att om vi blir ”friskare och mindre märkta av svagheter lever vi bättre”. Tännsjös önskan om ett ”bättre samhälle” med färre funktionshindrade, handlar alltså om mer än föräldrars valfrihet.

Nestius tycks heller inte ha noterat, än mindre reflekterat över, att Torbjörn Tännsjö under sina 20 års argumenterande för utsorterande fosterdiagnostik, självmordskliniker, utvidgade möjligheter till abort på grund av kön, färgblindhet eller dyslexi, fri doping samt hans ökända krav att ”yttrande- och tryckfriheten bör på sikt avskaffas”, i första hand har bildat opinion för en annan människosyn. Om inte Nestius inser konsekvenserna om denna människosyn får genomslag i svensk sjukvård, och att det med rätta oroar många, är det naturligtvis bekymmersamt.

Hugo Lagercrantz har kontaktat mig och hävdat att mitt påstående, att han i ett remissyttrande från 2006 lyft fram möjligheten till en utvidgad aborträtt, är felaktigt. Låt mig därför citera ur detta ”Remissutlåtande till Socialstyrelsen om ändrad definition av barn enligt folkbokföringslagen” undertecknat 060906 av Lagercrantz och en professorskollega. De hänvisar till att det rättsliga rådets praxis inte beviljar abort efter utgången av vecka 22, med som enda undantag foster som inte är ”livsdugligt utanför livmodern”. De föreslår att denna formulering ersätts av ”fostret inte förväntas utveckla ett människovärdigt liv eller mänskligt medvetande”, och då ska undantas från 22-veckorsgränsen. En rimlig tolkning innebär just att man öppnar för en kraftigt utvidgad aborträtt, främst avhängigt av hur man definierar vad som är människovärdigt. Vidare betonas i remissutlåtandet vikten av att harmonisera bestämmelsen med EU och här nämns Storbritannien, där ”överhuset har bestämt att abort kan utföras fram till fullgången tid om fostret är skadat”. Möjligen har Lagercrantz avsett något annat, men i så fall uttryckt sig på ett mindre lyckat sätt. Ett förtydligande vore i så fall välkommet.

Tomas Seidal

LÄNKAR

Citaten av Tännsjö:
http://www.aftonbladet.se/debatt/article6004817.ab

  • "Vi bör eftersträva utjämning av intellektuella och emotionella färdigheter."
  • "Då får vi ett mer jämlikt samhälle."
  • "Det är inte farligt att välja bort sjukdomar, det kan tvärtom leda till ett bättre samhälle"

Debattartikeln i fråga:
http://web.telia.com/~u18405269/tannsjo1.html

UNT:s Håkan Holmbergs analys av Tännsjös människosyn
http://www.smedjan.com/etta.asp?sida=display&nr=509

Debattartikel av Hugo Lagercrantz 3 januari 2008 (SvD) med följande citat, där han ju öppnar upp för abort fram tills födseln.
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/manniskovarde-forst-vid-fodseln_735771.

”Först när fostret kan dra de första andetagen luft själv – om än med teknisk hjälp – så har det fått en egen ”själ” och fullt människovärde. Jag tycker alltså inte att det är att kränka människovärdet om man aborterar foster med grava missbildningar före denna tidpunkt.”