Umeå kommun

Tomas Strömberg blir Umeås nya stadsarkitekt

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2015 08:00 CET

Efter 16 år som stadsarkitekt på Umeå kommun går Olle Forsgren i pension efter årsskiftet. Ny stadsarkitekt blir Tomas Strömberg, tidigare planchef för Detaljplanering.

Olle Forsgren har under sin tid som stadsarkitekt sett Umeå växa och haft en viktig roll i stadens utveckling. Bland annat genom sitt arbete med byggnadsordningarna och den prisbelönta fördjupade översiktsplanen för de centrala stadsdelarna. Olle menar att det har varit och är en spännande tid att vara stadsarkitekt i Umeå, samtidigt som det känns bra för honom att gå vidare mot nya utmaningar.

– Jag kommer att fortsätta som konsult med diverse uppdrag, både planeringsuppdrag och med att rita ett och annat hus. Precis som jag började min karriär, säger Olle Forsgren.

Tomas Strömberg, som tar över rollen som stadsarkitekt, har arbetat med planering i Umeå kommun sedan 2008 och som planchef sedan 2010. Innan dess har han bland annat arbetat som arkitektkonsult på Infraplan AB med infrastrukturplanering.

– Det känns både spännande och utmanande att ta ansvaret som stadsarkitekt i Umeå. Jag trivs väldigt bra i den här organisationen, det är kompetenta medarbetare och Umeå är en stad som vill mer. Det blir inte bättre, säger Tomas Strömberg.

Tjänsten som stadsarkitekt innebär ansvar för både helhet och detaljer. Till exempel arbetar stadsarkitekten från övergripande frågor och visioner till de mer detaljerade frågorna som rör stadens gestaltning. Tomas kommer också att hantera frågor om bostadsförsörjning och effektivisering av Plan och bygg-verksamheten.

– Tomas har de egenskaper som vi haft på vår önskelista – han är utbildad arkitekt, han känner väl till kommunens processer och är en lyhörd lagspelare. Vi är väldigt glada att han tackat ja till den här tjänsten, säger Mikael Berglund, byggnadsnämndens ordförande.

Rekryteringen av en ny planchef har påbörjats.

Tomas Strömberg
planchef
Detaljplanering
090-16 14 86
070-611 14 49
tomas.stromberg@umea.se

Olle Forsgren
stadsarkitekt
Övergripande planering
090-16 13 50
070-590 32 25
olle.forsgren@umea.se

Mikael Berglund (S)
ordförande byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Margaretha Alfredsson
samhällsbyggnadsdirektör
070-558 23 80
margaretha.alfredsson@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.