Rädda Barnens Ungdomsförbund

Tomma julklappar ska påminna politiker i Luleå om barnfattigdomen

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2012 16:02 CET

Idag fick ledamöter i kommunstyrelsen i Luleå motta julklappar från Rädda Barnens Ungdomsförbund (RBUF). Julklapparna är tomma - sånär som på en lapp där det står: ”Alla barn har inte råd att fira jul.” Med det budskapet vill RBUF i Luleå påminna politikerna om barnfattigdomen i Sverige, och kräva åtgärder.

- Nästan var tionde barn i Luleå lever i familjer i ekonomisk utsatthet. Även om det är lägre än snittet i Sverige så är det långt ifrån godkänt. Vi vill att kommunen antar en kommunal handlingsplan mot barnfattigdom, säger Mimmi Thorneus, styrelseledamot i RBUF i Luleå.

9,4 % av alla barn i Luleå kommun lever i ekonomisk utsatthet enligt Rädda Barnens rapport om barnfattigdom. Det är ungefär 2 barn i varje skolklass. 15 % oroar sig dessutom för att familjens pengar inte ska räcka till det som behövs, enligt Ung Röst - en enkätundersökning bland unga gjord av Rädda Barnen. Barnfattigdomen är ett större problem än många tror, och i och med julens fokus på konsumtion blir det hela extra tydligt. Det är barnen i ekonomisk utsatthet som kanske inte alls ser fram emot julafton, och som sedan återvänder till skolan med en klump i halsen inför diskussionen om vilka julklappar man fick och vilka resmål som jullovet ägnades till.

- Barnfattigdomen drabbar både på lång och kort sikt, men i grund och botten handlar det för oss om barns rättigheter. Inget barn ska diskrimineras på grund av sina föräldrars ekonomiska ställning och alla barn har rätt till utbildning, utveckling, lek och fritid. Det är det vi vill belysa med aktionen, som sker i hela landet, säger Sara Thiringer, förbundsordförande för Rädda Barnens Ungdomsförbund.

Kontaktuppgifter:
Mimmi Thorneus
0738381185
Sara Thiringer 

0706529728
sara@rbuf.se


Vi är en unik barnrättsorganisation. Nästan 5000 barn och unga mellan 7 och 26 år är medlemmar i Rädda Barnens Ungdomsförbund. Det gör oss till en av de större ungdomsorganisationerna i Sverige.

Vi arbetar för att det som står i FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, ska bli verklighet. Vårt arbete bedrivs lokalt, nationellt och internationellt, i våra olika grupper och genom samarbeten med andra.

Vårt högsta beslutande organ, förbundsårsmötet, samlar ett hundratal medlemmar som bestämmer över våra styrdokument. I dem regleras all vår organisering och verksamhet och vilka krav som vi ska ställa på makthavare och vilka frågor som vi ska prioritera främst i vårt arbete.

På detta sätt arbetar vi tillsammans för det som vi tror allra mest på. Genom att vi själva är barn och unga utgår vi från vår verklighet och vad som vi vet är bäst för oss. Vi är det enda ungdomsförbundet i Sverige som arbetar för barns och ungas rättigheter utan att vara bundna till ett parti. Det gör oss unika.