Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (VKG)

Tommy Pelsenius har utsetts till tillförordnad CFO i VKG Energy Services AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 11:50 CEST

Tommy Pelsenius har utsetts till tillförordnad CFO i VKG Energy Services AB (publ). Tommy är 60 år och har gedigen erfarenhet som CFO för olika tillverkande- och tjänsteföretag, bl a KMW, Rolls-Royce (KAMEWA) och ISS.

Ordinarie CFO, Tomas Thorsbrink, har t v och på egen begäran frigjorts från sina arbetsuppgifter av personliga skäl.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Jansson
Koncernchef / CEO
+46 (0)70 274 77 26

VKG Energy Services AB (publ) erbjuder systemlösningar och tjänster inom energi- och klimatteknik för kommersiella och offentliga fastigheter, industrier, flerbostadshus samt småhus. VKG:s aktie är listad på OMX:s marknadsplats First North. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

För mer information se www.vkg.se