Statistiska centralbyrån, SCB

Tomten bor – i Östergötland

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2011 09:46 CET

Någonstans i skogen, norr om sjön Mellanjuten i Finspångs kommun bor Tomten. I alla fall om han vill ha det kortaste resavståndet till alla barn upp till tretton års ålder.

I Sverige bor det enligt Statistiska centralbyrån SCB, 1 365 608 barn under 13 år. Barnen är spridda på 684 137 adresser, från Karesuando i norr till Smygehamn i söder.

Tomtens bostad och verkstad behöver vara så centralt placerad som möjligt i förhållande till alla barn. Med utgångspunkt från barnens adresser har en demografisk mittpunkt framräknats för Tomtens bostad. Tomtens demografiskt placerade bostad ligger vackert belägen i skogen i Östergötland, norr om sjön Mellanjuten i Finspångs kommun, mitt emellan Rejmyre och Igelfors. Samtidigt som platsen är centralt placerad utifrån barnens adresser, bor tomten avskilt utan större trafikerade vägar i närheten så han kan arbeta ostört i sin verkstad.

Inom 10 kilometer från Tomtens verkstad i Östergötland bor det strax över 200 barn. Redan i en radie på 200 kilometer från Tomten kan han dela ut paket till över 701 000 barn, på 300 kilometers avstånd har han hunnit dela ut paket till 1 049 000 barn.

Tomtens kilometeravstånd till rikets barn Avstånd för
ekipage med ren, se statistik: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____325786.aspx

Tomten använder sig också av mindre, regionalt utplacerade verkstäder, där Tomtens nissar hjälper till med utdelningen av julklappar. Tomtenissarna och dess verkstäder är på samma sätt utplacerade vid den demografiska mittpunkten i varje län. I Stockholm är medelavståndet från verkstaden till barnen som kortast. Tomtenissen återfinns på Kungsholmen nära Rålambshovsskolan och har i genomsnitt 14 kilometer till varje barn i Stockholm.

Längst medelavstånd till barnen har Tomtenissen i Norrbottens län, 74 kilometer. Verkstaden är där placerad strax norr om Södra Sunderbyn. I Skåne har Tomtenissen sin verkstad i Lund och i Västra Götaland norr om Olofstorp i Göteborgs kommun.

Klicka här eller på kartan för större bild

Om du tror på Tomten ska du sluta läsa nu

För alla som inte tror på tomten och anar att det är föräldrar och andra som köper julklapparna är det okej att läsa vidare.

Julklappar till barn upp till tretton år gamla köps oftast i en leksaksaffär. Totalt finns det 300 leksaksaffärer enligt företagsregistret. När avståndet till dessa räknas längs vägnät har över 50 procent av barnen 5 kilometer eller kortare till sin närmaste leksaksaffär. Nära 90 procent av barnen bor inom 30 kilometer från en leksaksaffär och fler än 96 procent inom 50 kilometer från en leksaksaffär.

Beräkningarna har möjliggjorts med Geografiska Informationssystem (GIS) och visar vad som är möjligt då register kopplas till geografi. Stora datamängder som är direkt eller indirekt kopplade till geografin kan hanteras i GIS där både läget och den data som beskriver företeelsen analyseras gemensamt för att sedan presenteras som statistik och via karta. SCB har använt GIS sedan mitten på 1970-talet då de första testerna gjordes på koordinatsatta data för fastigheter. Idag används GIS som ett stöd för att ta fram flera av SCB:s statistikprodukter inte minst inom markanvändningsstatistiken med exempel som tätorter, nybyggnation längs strand och grönområden.

Definitioner och förklaringar

Vid beräkningarna av Tomtens placering av bostad och verkstad samt Tomtenissarnas verkstäder har Lantmäteriets fastighetsregisters adressplatsinformation använts. Från SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) har barn upp till tretton år sökts ut. Via adress har urvalet kopplats till adresskoordinat. För att Tomten skall bli så centralt placerad som möjligt har det minsta totala resavståndet från adresserna räknats fram med hjälp av GIS-programvara. Beräkningen är gjord utifrån fågelvägen och har tagit hänsyn till att det finns flera barn på samma adress genom att vikta adresserna efter antalet barn. För Tomtenissarna har motsvarande beräkningar gjorts på länsnivå. Den senaste beräkningen av den demografiska mittpunkten för rikets totala befolkning gjordes 2006 och ligger i Hjortkvarn ca 20 kilometer nordväst om sjön Mellanjuten.

Leksaksaffärer definieras som butikshandel med spel och leksaker med minst 1 anställd. Branschkod enligt SNI 2007 är 47650. E-handelsföretag ingår inte i branschkoden. Arbetsställen för leksaksaffärerna är hämtade från SCB:s Företagsdatabas (FDB). Varje arbetsställe är koordinatsatt med koppling till belägenhetsadress för att kunna visas på karta.

Vägavståndet är framräknat utifrån uppgifter från Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB). Från vägdatabasen har ett nätverk skapats med GIS-programvara för att möjliggöra ruttplanering. Med nätverkets hjälp är det möjligt att räkna ut kortaste avståndet mellan två eller flera platser längs vägnätet.

Mer om Geografiska data från SCB

Ytterligare exempel på GIS-användning finns på SCB:s sidor om Geoskikt och kartor.

För att läsa mer om SCB:s markanvändningsstatistik gå till www.scb.se > hitta statistik > Statistik efter ämne > Miljö. Gå därefter ner till rubriken Markanvändning.

Uppdrag inom GIS

Beräkningen av Tomten har gjorts för att visa på bredden av hur statistik kan användas när den kopplas samman med geografi. För förfrågningar av uppdragskaraktär med koppling till GIS kan man kontakta SCB:s enhet för Miljöekonomi och naturresurser (RM/MN) alternativt Regionala tjänster och indelningar (RM/RTI). Se även SCB:s Marknadsprofiler.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för miljöekonomi och naturresurser
Box 24 300, 104 51 Stockholm

Förfrågningar

Nizar Chakkour
Tfn 08-506 944 44
E-post nizar.chakkour@scb.se

Stefan Svanström
Tfn 08-506 945 58
E-post stefan.svanstrom@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.