Länsstyrelsen i Norrbottens län

Tomten kommer snart till bönderna

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 09:45 CET

Länsstyrelsen i Norrbotten uppnår ”med råge” jordbruksministerns uppmaning att försöka få ut mer än 90 procent av gårdsstödet till jordbruksföretagen innan årets slut. Bedömningen är att hela 97 procent av de sökande kommer att få sina pengar före årsskiftet.

Länsstyrelsen har nu skickat in tre omgångar med utbetalningsbeslut till Jordbruksverket. Dessa innefattar både gårdsstöd och miljö- och regionalstödsersättningar.

 

- Enligt våra beräkningar har vi fått ut cirka 97 procent av stödbeloppet till de sökande. Det återstår 35 jordbruksföretag som inte kommer med på utbetalningen. I deras fall är förändringen av stödrätterna inte är klar vilket handläggs av Jordbruksverket, säger Per-Gunnar Sundqvist, handläggare vid Länsstyrelsens landsbygdsenhet.

 

Utbetalningen kommer med största sannolikhet att ske den 22 december för gårdsstödet och den 29 december för miljö- och  regionalstöden. De återstående stödsökande som inte kommit med kommer förhoppningsvis kunna få sina ersättningar i slutet av januari.

 

Det totala utbetalda beloppet till länet är 140,8 miljoner kronor varav 63,7 miljoner till gårdsstödet.

 

 

För mer information kontakta:

Per-Gunnar Sundqvist, handläggare vid Länsstyrelsens landsbygdsenhet, tel 0920-96238

 

Caj Norén, pressekreterare, tel 070-689 6054