Villaägarnas Riksförbund

Tomträttsavtal – tickande bomb för egnahemsägarna i Göteborg

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 11:30 CEST

Göteborgs kommun chockhöjer 60-åriga avtal. Nu ersätts de med en ny ”modern” avgiftsprincip. I ett enda slag höjer kommunen boendekostnaderna dramatiskt, med 26 – 246 gånger jämfört med det tidigare tomträttsavtalet. Beroende på var i Göteborg tomten ligger kommer det nya tomträttsavtalet innebära boendekostnader på mellan 6 405 och 32 844 kr per år.

Nu måste Göteborgs kommun ompröva sitt ställningstagande!
Göteborgs kommun har i dag ca 9 000 småhus som är upplåtna med tomträtt. För 2 163 av dessa tomträttshavare är avtalstiden 60 år och med start i år och fram till år 2013 löper avtalen ut. Efter ett beslut i Göteborgs kommunfullmäktige den 16 maj 2002 gäller nu en ny avgiftsprincip. Risken att framförallt pensionärer, änkor/änklingar och barnfamiljer inte kommer att ha möjlighet att bo kvar är överhängande. Vid kommunfullmäktiges sammanträde torsdagen den 21 oktober 2004 kommer tomträttsfrågan upp på dagordningen.

Kommunfullmäktige skall då behandla en motion angående en mer förmånlig friköpsmodell för tomträttshavare. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås med hänvisning till fastighetsnämndens yttrande. Villaägarnas Riksförbund anser att fastighetsnämndens beräkningar delvis är missvisande. De effekter det nya avtalet kommer att ha på de 2 163 tomträttshavarna med 60-åriga avtal blir förödande. Det visar den utredning som Villaägarna i Göteborgsregionen genomfört.

- Tomträtt var från början en vacker tanke. På 40- och 50-talet var det ett sätt för vanligt folk att kunna skaffa ett eget hus även om de inte hade råd att köpa en tomt. Därför upplät kommunen mark mot en årshyra och kunde samtidigt ge arbete åt byggbranschen. Det var då det. Nu har pendeln svängt. Nu verkar det som om kommunen ser tomträttsmarken som en inkomstkälla och därför vill pressa ut så mycket som möjligt från tomträttshavarna. Det framgår av det beslutsunderlag som Göteborgs kommunfullmäktige skall ta ställning till den 21 oktober 2004, säger Stefan Stjernedal, regionchef på Villaägarnas Riksförbund.

Villaägarnas Riksförbund har följande krav:
• Kommunstyrelsen måste ompröva sitt ställningstagande som medför att man tvingar sina kommuninvånare ut ur husen och istället besluta om rimliga övergångsregler/friköpsregler för tomträttshavarna i Göteborg.
• Regeringen måste ta bort fastighetsskatten för tomträttshavare och ge dom lagstadgad rätt att friköpa sina tomter till realistiska priser.
• Tomträttsinstitutet är otidsenligt och måste avvecklas.

För mer information kontakta: Stefan Stjernedal Regionchef Region Väst tel: 0702-35 77 95, www.villariks.se