Kungliga Musikaliska Akademien

Tonkonstens främjare belönas

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2012 12:08 CET

Medaljen för Tonkonstens Främjande är Kungl. Musikaliska akademiens främsta utmärkelse. Den tilldelas "högt förtjänta personer för betydande insatser i svenskt musikliv." Årets medaljörer är kördirigenten Gunnar Eriksson, pianisten Hans Pålsson, tonsättaren Karin Rehnqvist, trumpetaren Ann-Sofi Söderqvist, fiolbyggaren Roland Wiklund och Gunnar Petri, tidigare vd för STIM.

Medaljerna delades ut av H.M. Konungen vid akademiens högtidssammankomst den 26 november.

Gunnar Eriksson tilldelas Medaljen för Tonkonstens Främjande för sin enastående insats för svenskt körliv. Flera generationer unga sångare har haft förmånen att få ta del av hans undervisning på Göteborgs musikhögskola, nuvarande Högskolan för scen och musik, och många har fortsatt i Göteborgs kammarkör eller Rilkeensemblen. Gunnar Erikssons musicerande har resulterat i hundratalet körarrangemang och unika programsammansättningar, där existentiella teman ofta ingår. Hans vilja att lyriskt tolka känslor och tankar har skapat nära relationer med poeter och musiker i olika genrer, varav det mångåriga samarbetet med kompositören Per Nørgård särskilt kan framhållas.

Gunnar Petri tilldelas Medaljen för Tonkonstens Främjande för sina betydelsefulla insatser för upphovsrätten. Under 25 år har Gunnar Petri lett STIM både som VD och som ordförande i styrelsen och har med sitt snabba intellekt, hela tiden grundat i en stor kärlek till musiken, framgångsrikt flyttat fram de svenska positionerna i den starkt föränderliga upphovsrättsvärlden. Han har dessutom under sina år som preses och i sitt arbete i förvaltningsnämnden varit en oumbärlig kraft i vår akademi.

Hans Pålsson tilldelas Medaljen för Tonkonstens Främjande för sin unika insats som djuplodande konsertpianist med stora framgångar både i Sverige och internationellt, och som hyllad pedagog – främst vid musikhögskolorna i Malmö och Göteborg. Med sitt personliga tilltal har han även blivit en folkkär ambassadör för den klassiska musiken, inte minst genom den uppmärksammade TV-serien ”I döda mästares sällskap”. Han har därutöver varit en inspirationskälla för många av våra främsta tonsättare och har fått sig ett stort antal verk tillägnade.

Karin Rehnqvist tilldelas Medaljen för Tonkonstens Främjande för en imponerande verksamhet som tonsättare och pedagog. Hennes originella verk, som fått stor uppmärksamhet både i Sverige och utomlands, har rört sig i gränslandet mellan konstmusik och svensk folkmusik. I den omfattande produktionen kan man speciellt nämna de expressiva verk för röster, som nydanande innehåller urformer av kulning och lockrop. Hon har också tydligt använt sitt konstnärskap för att påverka situationen för kvinnliga tonsättares position i musikvärlden. 2009 startade hon och blev första ordförande för KVAST (Kvinnlig Anhopning Av Svenska Tonsättare). Samma år blev hon också professor i komposition vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

 Ann-Sofi Söderqvist tilldelas Medaljen för Tonkonstens Främjande för sin tungt vägande gärning som framstående trumpetare samt för att hon målmedvetet alltmer gjort ensemblen till sitt instrument. Som tonsättare och arrangör visar hon ett djupt kunnande, en elegant hantverksskicklighet och ett utforskande förhållningssätt i nära och kreativ relation till de utövande musikerna. Med ett balanserat tonspråk utvidgar hon ramar och utgångspunkter för både traditionella och udda besättningar. I sin egen hyllade ensemble röjer Ann-Sofi Söderqvist nya vägar för musiken och dess engagerade lyssnare.

Roland Wiklund tilldelas Medaljen för Tonkonstens Främjande för sin långa och betydelsefulla verksamhet i svensk fiolbyggartradition. Han har vårdat, reparerat och underhållit instrument för flera generationer stråkmusiker och varit lärare till - och mentor för - de flesta inom det yngre fiolbyggarskrået. Hans djupa kunskaper om stråkinstrumenten grundar sig på ett gediget hantverkskunnande och en respekt för musikers behov och önskemål. Han har genom sin yrkesskicklighet varit ett viktigt stöd för en stor del av Sveriges stråkmusiker, och åtnjuter genom sitt kunnande och sitt vänliga bemötande ett stort förtroende hos dem.

Kungl. Musikaliska Akademien stiftades 1771. Idag är Akademien en fristående institution som förenar tradition med ett aktiv engagemang i dagens musikliv. Den har till uppgift att främja tonkonsten och musiklivet, främst inom utbildning, musikvetenskap och konstnärligt utvecklingsarbete. Akademien är också engagerad i den kulturpolitiska debatten.