Layher AB

Tonvis med ställningsmaterial till LKAB:s pelletsverk i Kiruna

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 15:09 CEST

Upplands Väsby - augusti 2007

Ett enormt anläggningsprojekt, där över 1000 ton ställningsmaterial nyttjas, genomförs just nu vid LKAB:s järnmalmsgruva i Kiruna. 40 långtradare har gått i en jämn ström med materialet sedan februari i år. Projektet beräknas vara klart våren 2008 och målet är utökad produktion av järnmalmspellets.

Det är malmförädlingsverksamheten, som ligger i anslutning till gruvan, som byggs ut. Över 110 mannar har som mest byggt upp ställningarna av modulmaterial.
- Det är en enorm anläggning, det går inte att föreställa sig om man inte har sett den, säger Urban Brink från Brinkab, som ansvarar för ställningsbyggnationen. Huskropparna är redan uppförda, så nu byggs arbetsgolv eller arbetsplattformar för alla hantverkare.
- Vi ska givetvis ha lagenliga golv med full säkerhet för alla, säger han.
Nu väntar installation av bland annat maskiner, ventilation och el.

Långa transporter
Något som har varit besvärligt är avståndet, tycker Urban Brink. Brinkab som ligger i Hudiksvall har haft närmare 100 mil att transportera material och personal på.
- Kommunikationerna har varit svåra. De 40 tradarna har fått köra den långa sträckan i vinterväglag med 40 minusgrader. Han menar dock att det alltid finns svårigheter med alla projekt, när det handlar om att bygga på höga höjder. Just nu upplever byggarna dock ett helt annat bekymmer.
- Vi har svårt att sova, det är ju ljust dygnet runt i Kiruna nu, säger han. Alla inblandade är utspridda runt hela bygden. Vandrarhem och uthyrda hus upptas för tillfället av ställningsbyggare.

Fantastisk miljö
Urban Brink tycker att det är fantastiskt att få bygga i den här miljön.
- Det är så rent och fint att få arbeta ute på fjället. Allt känns så städat och ordnat. Vissa dagar har dock varit isande kalla, men ställningsbyggarna har varit inställda på det. Då de flesta av dem kommer från mellannorland, har de dessutom en viss vana vid klimatet. Ett projekt av den här storleksordningen kräver minutiös planering.
- Vi har haft en huvudplanering med en långsiktig planering och därefter veckoplanering. Allt byggs efter ett schema, säger Urban Brink. Brinkab har valt att arbeta med Layhermaterial för att de tycker att det är väldigt bra och framförallt flexibelt. Urban Brink var en av de första att välja Layher när vi etablerade oss på svensk mark.

Världens största
Gruvan i Kiruna är världens största underjordiska järnmalmsgruva. Den är också vida känd som en av de modernaste tack vare sitt tidiga införande av innovativa och tekniska lösningar. Gruvan ligger cirka 145 kilometer norr om polcirkeln. Det var i december 2005 som LKAB fattade det största investeringsbeslutet i företagets 115-åriga historia. Investeringen innebär bland annat nytt pellets- och anrikningsverk. De nya verken byggs i anslutning till befintliga förädlingsverk och skall vara i drift våren 2008. Placeringen av de nya verken är söder om befintliga pellets- och anrikningsverk, på västra sidan av Kiirunavaara.

Layher AB säljer och marknadsför ställningssystem, väderskydd samt scener och läktare i Sverige. Vi ingår i familjeägda Layher Group som har säljbolag i 32 länder och över 1200 anställda. Produktutveckling och tillverkning sker i egna fabriker i Tyskland. Vårt mål är att ge våra kunder Mer Möjligheter och bygga framgångsrika affärer. Våra produkter används främst inom byggsektorn, vid industriunderhåll och vid evenemang.