Straylight AB

TopAds 2012: COOP gjorde Sveriges effektivaste reklamfilm 2012

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2013 14:14 CET

TopAds 2012 är en analys och rankning av ca.100 frekventa reklamfilmer som bygger på ca.1300 riskrepresentativa intervjuer åldrarna 18-59 år.

TopAds 2012 visar att COOP, ÖoB, och JC har gjort några av de effektivaste filmerna 2012.

TopAds 2012 är en oberoende analys av TV-reklam som mäter effektivitet genom relevanta nyckeltal som visar om tittarna identifierat varumärket i reklamen. Metoden bygger på minnesstudier efter visade reklamblock och ger en objektiv bild av vilka filmer som registreras och varför de fungerar.

TopAds 2012 delar in filmerna i grupperna TopAds, +Ads, -Ads och Botttom Ads. En Top Ad ska identifieras av minst 67%, en Bottom Ad kan identifieras av upp till 47% av tittarna.  De fyra effektivaste filmerna ligger på nivån 80-90% identifiering. De filmerna med lägst resultat ligger runt 20% identifiering efter visat reklamblock.

TopAds 2012 visar även vad som gör att man identifierar varumärket i en reklamfilm. Faktorer som analyserats är t.ex. logotyper, varumärkeselement, persongallerier och visningsminuter.  Resultatet visar att etablerade sanningar kan ifrågasättas. T.ex. kan myten om logotid diskuteras utifrån den statistiska analys som ligger i botten av studien.

”Vi möts alla dagligen av en massiv våg av reklam, t.ex. lanseras ca 500 nya reklamfilmer varje månad. Undersökningen visar att reklambyråns kreativa höjd har en viktig roll för att skapa effektiv annonsering, säger Clas Lilliecreutz, Straylight AB.

”Det är idag enkelt att räkna ut hur många som har en teorietisk möjlighet att se en reklamspot. Men möjlighet att se innebär inte att man blir sedd. TopAds 2012 visar varför många varumärken försvinner i mediebruset, säger Magnus Ernestam, Straylight AB.

TopAds 2012 presenteras i en serie seminarier under våren. Start i Stockholm den 14 och 21 februari . Under mars kommer Straylight genomföra fler seminarier i Stockholm, Göteborg, Köpenhamn och Helsingfors. Information om planerade seminarier finns på www.straylight.se

TopAds 2012 är genomfört av Insiktsbyrån Straylight i nära samarbete med Norstat, TvCheck och Refina.

Frågor om TopAds 2012:

magnus.ernestam@straylight.se

Mobil: 070 2050505


Straylight är en insiktsbyrå fär varumärken och reklam med huvudkontor i Stockholm med fokus på uppdrag i Norden och Baltikum. Straylight erbjuder innovativa varumärkesanalyser, metoder och analyser för reklameffektivisering samt strategiskt beslutsstöd för management i stora och medelstora företag.