Örebro universitet

Framgångsrik stadsforskning vid Örebro universitet

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 12:22 CET

Forskningen vid Centrum för urbana och regionala studier (Cures) vid Örebro universitet får mycket högt betyg i en utvärdering som gjorts av forskningsrådet Formas. Enligt rapporten har forskargruppen lyckats förena hög produktivitet med god kvalitet och rankas som en av de mest framgångsrika forskargrupperna på området.

- Utvärderingen är ett kvitto på att Cures är en internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö. Det ger råg i ryggen för pågående och framtida satsningar, säger professor Ingemar Elander, som var föreståndare för Cures under den utvärderade perioden.

Undersökningen omfattar åtta svenska forskningsmiljöer som finansierats av Byggforskningsrådet och senare Formas, inom programmen Staden som livsmiljö och Den uthålliga staden. Syftet var att skapa flervetenskapliga forskningsmiljöer kring stadsutveckling.

När det gäller forskargruppen i Örebro konstaterar rapporten att satsningen från Formas varit lyckad, i och med att verksamheten har fortsatt på hög nivå även efter att programmen avslutades.

”I en klass för sig”

Örebrogruppen utmärker sig genom sin höga produktion av vetenskapliga artiklar och publikationer, dubbelt så mycket som det nationella genomsnittet för forskare inom statsvetenskap. ”Inget annat program når tillnärmelsevis upp till den nivå Örebrogruppen nått i detta avseende”, skriver utredaren Ulf Sandström.

Dessutom citeras Örebrogruppens artiklar oftare av andra forskare än övriga Formasfinansierade gruppers artiklar vilket gör att den, enligt rapporten, står ”i en klass för sig”.

- En förklaring är att vi ända sedan starten i slutet av 1980-talet har haft en flervetenskaplig och starkt internationell inriktning, där det varit ett viktigt inslag att publicera i peer review-tidskrifter, där artiklarna granskas och godkänns av oberoende forskare.

Samhällsnära forskning

Centrum för urbana och regionala studier (Cures) är en mångvetenskaplig forskargrupp som omfattar 43 forskare och forskarstuderande inom ämnena arkitektur, biologi, folkhälsovetenskap, historia, kulturgeografi, medie- & kommunikationsvetenskap, socialt arbete, sociologi och statskunskap.

Gruppens övergripande syfte är att studera människans förhållande till naturen, boendet och stadens miljö, med fokus på stadsutveckling, hållbarhet, och demokrati.

I nära anslutning till Cures finns den mångvetenskapliga forskarskolan Urbana studier, som lägger stor vikt vid förmågan att samarbeta över ämnesgränserna och med samhället utanför universitetet.  

- De doktorer som disputerat i Cureskretsen har i de flesta fall hamnat på positioner i samhället där det krävs såväl analytisk skärpa som  ledar- och samarbetsförmåga, säger Ingemar Elander.

För mer information, kontakta Ingemar Elander, 019-30 30 69 eller 070-315 99 72.