Qratio Sverige AB

Toppbetyg för Hemtjänstföretag!

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2013 10:38 CET

Qratio AB är ett lokalt hemtjänstföretag i Västerås som sedan verksamhetsstarten 2012 med
tydliga mål bedriver hemtjänst där värdegrunder, trygghet och bemötande är viktiga hörnstenar. Att
införa den familjära prägeln i företaget har på kort tid visat sig vara ett framgångskoncept för Qratio
och förhoppningsvis kan hemtjänsten i stort ta efter företagets sunda syn på hur god hemtjänst
skall bedrivas.


Qratio hemtjänst i Västerås fick i stort sätt bästa möjliga betyg av sina hemtjänsttagare,
efter att äldrenämnden i Västerås den 17/12 offentliggjorde den brukarundersökning som
genomfördes mellan den 9 september till 4 oktober 2013.


Brukarundersökningen är ett led i att följa upp äldrenämndens mål samt att säkerställa kvalitén
inom hemtjänsten i Västerås.


Flertalet av frågorna i enkäten är såkallade attitydsfrågor som avser att fånga hemtjänsttagarnas
bedömning av sin hemtjänst.


I de olika frågeställningarna fick hemtjänsttagaren fem alternativ dessa var: Mycket nöjd, Ganska nöjd, Varken nöjd eller missnöjd, Ganska missnöjd, Mycket missnöjd.

I den fråga som berörde hur nöjd eller missnöjd du är med din hemtjänstpersonal svarade 100%
av Qratios kunder att dom var mycket nöjda. Qratio fick även 100% mycket nöjda kunder gällande
stöd och hjälp i sin helhet. Även på frågan gällande personalens bemötande fick
hemtjänstföretaget 100% mycket nöjda kunder.

Verksamhetschef på Qratio hemtjänst Bengt Akterhag gläds åt resultatet och hänvisar till
företagets policy att alltid följa gällande riktlinjer och värdegrunder till 100% och lite därtill.


”En ytterligare faktor till att det går att bedriva en väl fungerande hemtjänst är att våra
hemtjänsttagare får träffa välbekant personal vilket ger trygghet både för våra kunder och deras
nära anhöriga. Att utöver detta få sätta sin egen prägel på hur en god hemtjänst skall bedrivas
stärker både mig och min personal där debatten oftast har handlat om en hemtjänst som inte
fungerar. I vår strävan att alltid ge våra kunder en så bra och värdig hemtjänst som möjligt, är vi
stolta och väldigt nöjda med de värden vi fått på enkäten. Detta sporrar oss ytterligare inför 2014.”
Berättar Bengt Akterhag.


Rapporten i sin helhet finns att läsa på Västerås stads hemsida i handlingar från äldrenämndens
sammanträde den 17/12 2013
08 Målavstämmning brukarundersökning-hemtjänst 2013-12-17

Pressansvarig Qratio Hemtjänst
Peter Hane
info@qratio.se

Qratio AB är ett lokalt hemtjänstföretag i Västerås som sedan verksamhetsstarten 2012 med
tydliga mål bedriver hemtjänst där värdegrunder, trygghet och bemötande är viktiga hörnstenar.