Business Region Göteborg

Toppdiskussion om Göteborg Oslo regionens framtid på måndag - Göran Johansson diskuterar infrastruktur med norska och svenska ministern

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2007 08:54 CEST

Hur står sig GÖTEBORG OSLO REGIONEN mot andra ledande regioner i Europa? Vad behöver göras för att säkra befolkningens framtida välståndsutveckling? Och vad händer om ingenting görs?

Det här är frågor som kommer att diskuteras under GÖTEBORG OSLO-samarbetets årliga konferens, måndagen den 13:e augusti i Fredrikstad, Norge.

Bland de medverkande finns svenska infrastrukturministern Åsa Torstensson, norska samferdselsministern Liv Signe Navarsete samt GO-rådets ordförande och vice ordförande Erling Lae och Göran Johansson.

Förutom en paneldiskussion, där samtliga ovanstående medverkar, kommer också behovet av nya satsningar på infrastrukturområdet att belysas. Ett konkret exempel hämtas i det långt gångna förslaget på en dubbelspårig järnväg för höghastighetståg mellan Oslo och Göteborg, en satsning som är tänkt att minska restiden mellan de två städerna från dagens fyra timmar till två.

Dessutom kommer en helt ny SWOT-analys av GÖTEBORG OSLO REGIONENS styrkor, svagheter, hot och möjligheter att presenteras av omvärldsanalytiker Henrik Einarsson från Business Region Göteborg.


Representanter för media är välkomna på den publika delen av konferensen, måndagen den 13:e augusti klockan 13.00–15.00 – på Radisson SAS Hotel i Fredrikstad, Norge. Obligatorisk ackreditering på förhand genom Maria Olsson, Göteborg Oslo Regionen – 0705-42 59 33, maria.olsson@businessregion.se, mer information på www-go-regionen.org.


Göteborg Oslo-samarbetet startade 1995 med syfte att vidareutveckla GÖTEBORG OSLO REGIONEN som etablerings- och bosättningsområde, samt att stötta dess attraktivitet och konkurrenskraft och därigenom öka människornas välstånd. GÖTEBORG OSLO REGIONEN är ett norsk-svenskt samarbete mellan Oslo kommune, Akershus och Østfold fylkeskommuner, Göteborgs Stad och Västra Götalands-regionen.


Business Region Göteborg arbetar för att stärka och utveckla näringslivet i Göteborgsregionen. Vi är ett icke-vinstdrivande bolag som representerar 13 medlemskommuner. Målsättningen är att bidra till en stark tillväxt, hög sysselsättning samt ett mångsidigt näringsliv i regionen.