Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Toppkraft från Sahlgrenska Universitetssjukhuset blir ny chef för Akademiska sjukhuset i Uppsala

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 09:28 CET

Akademiska sjukhuset i Uppsala rekryterar en nyckelperson från Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Marie Beckman Suurküla, områdeschef på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, kommer att utses till chef för Akademiska sjukhuset i
Uppsala och samtidigt till biträdande landstingsdirektör i Landstinget i Uppsala län.

Formellt kommer landstingsstyrelsen på sitt ordinarie sammanträde den 26 februari 2007 att
fatta beslut om utnämningen.

Marie Beckman Suurküla har en lång karriär på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hon
började den 1 januari 2003 som chef för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Hon
kom då från posten som områdeschef för Hjärta-Kärl på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Det är bara att gratulera Akademiska sjukhuset och landstinget i Upplands län till
rekryteringen. Vi förlorar nu en av sjukhusets ledande chefspersoner, men är samtidigt stolta
över att Akademiska sjukhuset hämtar sin näste chef för sin fortsatta utveckling hos oss, säger
sjukhusdirektör Jan Eriksson.

Jimmy Kero, biträdande områdeschef, kommer att gå in som ställföreträdande områdeschef
för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

För ytterligare information kontakta sjukhusdirektör Jan Eriksson på
telefon 031 – 342 23 45 eller Marie Beckman Suurküla på mobiltelefon 0736- 25 44 46.