Huddinge kommun - politik

Topplacering för Huddinge i ny bostadsranking

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2014 15:28 CEST

– Ett positivt kvitto på att bostadsbyggandet har lossnat på allvar i Huddinge, något vi i alliansmajoriteten jobbat hårt och länge för. Vi väntar oss en byggboom i kommunen de kommande åren och bättre möjligheter för många, inte minst ungdomar och studenter att få en egen bostad, säger Daniel Dronjak Nordqvist (M), kommunstyrelsens ordförande.

Varje år besvarar landets kommuner en enkät om situationen på bostadsmarknaden. Syftet är att ge en aktuell bild av läget, följa utvecklingen under tid samt göra en bedömning av framtida utveckling. Totalt planeras över 5 000 bostäder att byggas i Huddinge under de kommande fem åren och ett stort antal förskolor och skolor.

– En stor del av de bostäder som planeras är student- och ungdomsbostäder, något vi ser ett stort behov av. I Flemingsberg kommer antalet studentbostäder att dubbleras inom några år. Tillsammans
med övrig utveckling i området, bland annat ett nytt centrum i Flemingsbergsdalen och tusentals nya arbetsplatser så växer en helt ny stadsdel fram, säger Tomas Hansson (KD).

För mer information kontakta:

Daniel Dronjak Nordqvist (M)   Li Björk (M)

Kommunstyrelsens ordförande    Politisk sekreterare

Telefon: 08-535 301 57  Telefon: 08-535 301 47

 E-post: daniel.dronjak-nordqvist@huddinge.se  E-post:li.bjork@huddinge.se


 Tomas Hansson

 Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden

 Telefon: 08-535 313 51

 E-post: tomas.hansson@huddinge.se