Stretch

Topplacering för Stretch bland Sveriges arbetsplatser – igen

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2012 00:06 CET

Stretch är ett konsultföretag inom affärsystem. Som i alla konsultföretag är det extra betydelsefullt att medarbetarna får energi i det företag där de är anställda. Detta för att kunna ha fullt fokus hos kunden och samtidigt kunna vare ett kunskapstörstigt entreprenörsföretag. En av Stretchs strategier är därför att vara Den attraktivaste arbetsplatsen. För att följa upp och utveckla denna strategi valde Stretch att för andra gången delta i Great Place to Work® 2012.

I hård konkurrens blev alltså Stretch placerad som nummer 5 i klassen medelstora företag (50-250 anställda).

- Vi är mycket glada över placeringen i tävlingen, men framför allt det underliggande resultatet, dvs att våra medarbetare verkligen trivs på Stretch. Det är ett bevis på att vårt medvetna och kontinuerliga arbete kring att vara en attraktiv arbetsplats har varit lyckosamt, säger Jan Maelum, koncernchef på Stretch.

I enkätundersökningen, vilket var ett av flera moment i tävlingen, ansåg hela 96% av medarbetarna att Stretch var en mycket bra arbetsplats. Vidare angav 94% att de trivs med de människor de arbetar tillsammans med.

- Att skapa en attraktiv arbetsplats är ett långt mycket mer medvetet arbete än att bara anordna en trevlig konferensresa. Trivseln bygger istället på gemensamma värderingar som diskuteras snarare än presenteras, avslutar Jan Maelum.

OM STRETCH

IT-konsultföretaget Stretch arbetar med affärssystemet SAP i kombination med andra ledande affärslösningar. Vi erbjuder expertis inom processtöd, beslutsstöd, arktitekur, integration, säkerhet och användarvänlighet genom enhetliga och effektiva system.

Stretch grundades år 2002. Koncernen består av bolag med kontor i Stockholm, Göteborg, Karlstad, Öresund och Oslo med sammanlagt cirka 130 medarbetare.


För mer info:
Magnus Högfeldt, magnus.hogfeldt@stretch.se 070 552 81 59
www.stretch.se