Sametinget - Sámediggi

Toppmöte med FN:s specialrapportör i urfolksfrågor i Hemavan 25-27 augusti 2015

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2015 16:29 CEST

Hemavan-Tärnaby får besök den 25-27 augusti 2015. Då deltar FN:s specialrapportör i urfolksfrågor Victoria Lucia Tauli-Corpuz på en konferens anordnad av de nordiska sametingen genom samarbetsorganisationen Samiskt Parlamentariskt Råd (SPR). Representanter för Sveriges, Norges och Finlands regeringar kommer också. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke deltar på onsdagen.

FN:s specialrapportör i urfolksfrågor har till uppgift att följa, rapportera och ge råd till regeringarna hur de ska hantera urfolksfrågor i sina respektive länder. Det är andra gången som FN:s specialrapportör besöker Sápmi som region. Victoria Tauli-Corpuz utsågs i juni 2014 och efterträdde då professor James Anaya. 2010 besökte han i sin kapacitet som specialrapportör Rovaniemi, Finland, för att träffa de nordiska sametingen och regeringarna. Hans rapport med slutsatser och rekommendationer finns här: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/SR/A-HRC-18-35-Add2_en.pdf

Under konferensen i Hemavan kommer en uppföljning att göras av rapporten från 2011 där samiskt självbestämmande och den nordiska samekonventionen är viktiga punkter. Sametingen i Norden vill särskilt framhålla de utmaningar som rör exploateringen av naturresurser; gruvor, vindkraft, oljeutvinning, skogsbruk etc. där samer enligt nuvarande lagstiftning har väldigt lite att säga till om.

Konferensen startar på tisdag eftermiddag med ett fältbesök till det planerade gruvområdet i Rönnbäck. Victoria Tauli-Corpuz ska på plats få information om konsekvenserna av en eventuell nickelgruva i Rönnbäck. Under fältbesöket deltar även representanter för Vapsten sameby och Vaapsten Sijte.

  • -Vi är mycket glada och hedrade över att specialrapportören visar så stort intresse för det samiska området, säger Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson. Hennes besök är av mycket stor betydelse för oss.
  • -De nordiska länderna har trots allt ett gott rykte och är förebilder för andra länder i hur urfolksfrågor ska hanteras. Vi hoppas att dialogerna under konferensen och rapportörens rapport från mötet ska resultera i lagändringar som ger samerna mer inflytande och att arbetet med en Nordisk samekonvention ska slutföras i god anda. Jag vill tro att Sverige i framtiden på ett mer seriöst sätt ska respektera de samiska rättigheterna, avslutar Håkan Jonsson.

OBS! På onsdag eftermiddag cirka kl. 16 finns tid reserverad för en presskonferens.

Victoria Tauli-Corpuz är själv medlem av Kankana-ey, Igorot urfolk i Cordillera-regionen på Filippinerna. Hon spelade en nyckelroll vid arbetet med och förhandlingarna om FN:s Urfolkdeklaration. Åren 2005-2009 var hon ordförande i FN:s Permanenta Forum för urfolk. Hon har en bakgrund som urfolksaktivist och ledare med expertkunskap i urfolksrätt, mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter, miljöfrågor, organisation och ledarskap.

Kontakt:

Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson, 070-322 83 01, 070-372 10 10
Siri Persson, administrativ handläggare, 0980-780 35, 070-578 12 02


OFFICIAL PROGRAM

Conference is located at Hemavan Wärdshus (Blå vägen 17)

Tuesday August 25

12.00 Lunch

12.45-17.00 Field trip: Visit to planned mining area in Rönnbäck, meeting with local people affected by the plans

17.00-18.30 The Special Rapporteur meets Saami Council

19.00 Dinner

Wednesday August 26

8.30 Welcoming words, president of SPC

8.35-8.50 Opening statement by the Special Rapporteur

08.50-16.00, 12.00 Lunch

The Special Rapporteur meets the Sami Parliamentary Council and the Nordic governments

Presentations and discussion of issues of self-determination, exploitation of natural resources and update of the previous report (The situation of the Sami people in the Sápmi region of Norway, Sweden and Finland - 6 June 2011- A/HRC/18/35/Add.2)

-Presentations by the Sámi parliaments

-Response by the Nordic governments

-Time for discussion

Ca. 16.00 Press conference

16.30-18.30 The Special Rapporteur meets The Nordic governments separately,

Sami Parliamentary Council boardmeeting

19.30 Dinner

Thursday August 27

8.30-10.00 Windmill parks: Presentation of Voengelh-Njaarke reindeer herding district in Gaelpie/Kalvvatnan, Norway

10.00 Coffee break

10.00-12.00 The Special Rapporteur meets the Sami parliaments separately

12.00 Lunch

13.15 Discussion: The Special Rapporteur, the SPC, Saami Council and the Nordic governments

14.40 Coffee break

15.00-15.30 Conclusions by the Special Rapporteur

15.30- Board meeting of Sami Parliamentary Council continues

Sametinget är både ett folkvalt organ med 31 ledamöter och en statlig myndighet under Landsbygdsdepartementet. Det övergripande uppdraget är att verka för en levande samisk kultur. Sametingets kansli finns i Kiruna med lokalkontor i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.