Örebro universitet

Toppnamn inom idrottsvetenskap blir hedersdoktor i Örebro

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2016 15:04 CET

Kathleen Armour, professor i pedagogik och idrott, samt Head of the School of Sport, Exercise and Rehabilitation Sciences vid University of Birmingham, har utsett till filosofie hedersdoktor vid Örebro universitet. Hon har under ett flertal år arbetat med forskare i idrottsvetenskap vid Örebro universitet.

– Det har varit en stor ära för mig att samarbete med och lära av kolleger från Örebro universitet och särskilt intressant är Michael Quennerstedts och Marie Öhmans arbete.Svenska forskare har intagit ledande positioner inom vårt forskningsfält, kommenterar Kathleen Armour.

Promoveringen sker vid universitetets akademiska högtid den 13 februari.

Bakgrund

Kathleen Armour är en internationellt ledande forskare på områden som rör lärares och tränares professionella utveckling och bildning och hur deras kompetens påverkar unga människors lärande inom idrott och hälsa, coachning och ungdomsidrott. Hon är ledamot i Academy of Social Sciences i Storbritannien, internationell ledamot i National Academy of Kinesiology i USA, och var en av bedömarna inom Sport and Exercise Sciences, Leisure and Tourism vid den senaste nationella utvärderingen av forskningskvalitet i Storbritannien. Hon har nyligen blivit utsedd till prorektor för utbildningen på University of Birmingham.

Kathleen Armour har under ett flertal år arbetat med forskare i idrottsvetenskap vid Örebro universitet i olika projekt relaterat till lärande i skolämnet idrott och hälsa samt lärares professionella utveckling. Hon har genom åren varit ett viktigt stöd för forskningsmiljön RISPA och delat med sig av sin kompetens och sina kontakter inom det internationella forskningsfältet.

Kontakt:

Mikael Quennerstedt, professor vid Örebro universitet, mikael.quennerstedt@oru.se, 019-30 35 98

Örebro universitet är ett modernt lärosäte med ämnesmässig bredd. Här finns cirka 17 000 studenter och 1 200 medarbetare. Universitetet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, medicin, undervisning, musik, idrott, restaurang och hotell. www.oru.se