Yay! Brand and Design Agency AB

Toppnamn på toppmötet Energi- och klimatforum

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2008 19:24 CEST

Vid årets Energi- och klimatforum i Härnösand hör du inte bara meteorologen Pär Holmgren berätta om snabbheten i klimatförändringen. Talarlistan rymmer skilda personligheter som gjort sig kända för sina spetskunskaper, i och utanför Sverige. Här hittar KVA-professorerna Harry Frank och Sven Kullander, landshövding Bo Källstrand (f d Svensk energis vd), miljöcheferna Liis Boman från Toyota och Mårten Blomroos från VW group, överingenjör Jorma Aurela från Arbets- och näringsministeriet i Finland, Annika Lundius från Svenskt näringsliv, fotograf Mattias Klum, politisk reporter Elisabet Höglund och många fler. Moderator för dagarna är Kristin Kaspersen.

Det pågår ständigt olika debatter om miljöfrågor, koldioxid och olika biobränslens vara eller icke vara. Argument kastas mot argument och det kan vara svårt att veta vilken sida man ska hålla på. Vad är egentligen bäst ur miljösynpunkt? Hur bör vi bete oss för att lämna ett så litet miljöavtryck som möjligt? Vad säger den pågående klimatforskningen? Är det viktigt att vi snabbt minskar utsläppen av koldioxid och vilken energiförsörjning är i så fall bäst? Är kärnkraft eller vindkraft en del av lösningen på dagens klimatproblem? Hur ser då forskningen ut? Och om vi ser exempelvis biltransporter som en av de stora miljöbovarna, hur ser framtidens miljöbilar ut?

Energi- och klimatforum arrangeras i Härnösand av Handelskammaren Mittsverige. Syftet är att sprida saklig information och ta upp aktuella frågor och forskningsresultat inom området energi- och klimatfrågor. Den internationella konferensen är årligt återkommande och förutom en rad goda talare finns utrymme för såväl debatter och nätverksbyggande som utställningar inom- och utomhus.