Storfors kommun

Toppresultat för energiskola i Storfors

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 11:16 CET

- Resultaten från våra mätningar av Vargbroskolan överträffar de förväntningar vi hade när vi inledde projektet.
Det säger Jens Beiron, forskare vid Karlstad Universitet.

Det finns få byggnader i Sverige som studerats och utretts så noggrant som Vargbroskolan i Storfors som stod klar i slutet av 2007. Det menar Jens Beiron, som fanns med redan från starten när man gjorde förstudien för energiskolan som idag är både superisolerad och hybridventilerad. Under de två år som skolan varit i drift har han samlat in mätdata från skolan.
- Vi visste att det var möjligt rent tekniskt att bygga den här skolan, men nu har vi ett kvitto på att tekniken fungerar även i praktiken, säger han under en presentation för kommunstyrelsen i Storfors kommun.
Rapporten "Driftserfarenheter från en energieffektiv skola" offentliggjordes idag, onsdag, och finns nu att ladda ner via biblioteket på Karlstad Universitet.
I rapporten har man tittat på tre olika faktorer;
Energiåtgång för uppvärmning, elförbrukning samt inomhusklimat.
När det gäller energiåtgången för uppvärmning var förhoppningen att man skulle landa på mellan 40 och 70 kwh per kvadratmeter golvyta och år. En vanlig villa ligger som jämförelse på mellan 100 och 200 kwh/m2 och år.
- Mätningarna från 2009 visar att energiåtgången var 35 kwh/m2 och år, men då var 2009 ett ovanligt varmt år. Vi skattar att energiåtgången skulle landa något över detta ett vanligt år, säger han.
Mätningarna av den el som gått åt för skolans övriga verksamhet visar att skolan drivs oerhört energieffektivt. Mellan 23 och 30 kwh/m2 och år har gått åt för drift av ventilationen samt för belysning och apparater.
- Här finns ytterligare potential till förbättring när det gäller elanvändning för belysning, säger han
Den tredje delen av undersökningen är inomhusklimatet. Där ligger temperaturmätningar, mätningar av luftflöden och mätningar av koldioxidhalter till grund. Dessutom har all personal fått svara på enkätfrågor om hur de upplever inomhusmiljön.
- Temperaturerna har legat på en mycket jämn nivå, mellan 20 och 21 grader på vintern och sällan över 24 på sommaren. Luftkvaliteten har dessutom upplevts som väldigt bra, säger Jens Beiron.
De negativa synpunkter som kommit fram är att personalen upplevt drag och att temperaturen trots allt upplevts som något för låg. Det finns också upplevelser av sämre ventilation efter klockan 16.
- Men detta är småpotatis jämfört med helheten — och det kan åtgärdas, säger Jens Beiron.
En kritisk punkt i systemet med hybridventilation är risken för att fukt kan få mikroorganismer att växa i den 200 meter långa ventilationskulverten under jord.
- Labprover hösten 2008 visade på något förhöjda värden vilket ledde till en förbättrad städrutin. Nya mätningar hösten 2009 visar helt normala värden, säger han.
Han sammanfattar Vargbroskolan i Storfors som unik i sitt slag med extremt låg energiförbrukning, luftkvalitet i toppklass och en värmekomfort som kan komma upp i toppklass med lite intrimning.
Hans Jildesten (s), kommunalråd i Stofors kommun är mycket nöjd med resultaten.
- Det känns jättebra att i princip allt vi förväntade oss gick hem mer eller mindre. Nu ser jag fram emot förstudien inför nästa skola vi vill bygga i sydöstra kommundelen. Om den blir verklighet kommer den att bli ännu bättre eftersom vi kan ta tillvara erfarenheterna från Vargbroskolan, säger han.
Anders Dahlén, affärschef på NCC, som byggde Vargbroskolan säger att rapporten bekräftar att det var rätt metodval för att bygga ett lågenergihus.
- Vi känner oss stolta över att utförandet blivit precis i den kvalitet vi hade tänkt oss. Det här var i många delar nytt för oss också och vi provade oss fram. Det känns väldigt bra att vi hittade den optimala byggmetoden, säger han.

Länk till nyheten och bilder

http://www.storfors.se/Ovrigt/Nyhetsarkiv/Nyheter/2-17-2010-Toppresultat-i-utvardering.html

Pressbilder på Jens Beiron, Vargbroskolan samt Hans Jildesten kan beställas på tel 070-55 88 696 eller via mail eva.wiklund@storfors.se 

Ytterligare information:

Jens Beiron 0705-977997

Hans Jildesten 0550-651 52

Länk till rapporten på Karlsstad universitets hemsida:

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-5124

 

Storfors kommun är en av Sveriges minsta kommuner med cirka 4500 invånare. Kommunen ligger i östra Värmland. Målet för kommunen är att skapa regionens bästa skola. 2007 stod Vargbroskolan i centralorten klar och just nu pågår en förstudie om ännu en nybyggd energiskola - denna gången på landsbygden.