Lesjöfors AB

Toppresultat vid ABB-revision hos Lesjöfors

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2014 14:04 CEST

Lesjöfors arbetar målmedvetet med kvalitet, miljö och säkerhet. Att processerna fungerar mycket väl bekräftades i en revision av ABB, där Lesjöfors som underleverantör fick mycket höga betyg. 

I april 2014 genomförde ABB en kvalitetsrevision hos Lesjöfors Industrifjädrar i Herrljunga.  Revisionen berörde de bolag i Lesjöforskoncernen som är placerade i Sverige och som idag levererar fjädrar till ABB.  Verksamhetssystemen är uppbyggda på liknande sätt hos de berörda Lesjöforsbolagen och revision behövde därför genomföras endast på en enhet.

Remarkabelt gott betyg

Revisionsresultatet var slående positivt. Vissa förbättringsaktiviteter upptäcktes som gör att kundfokus kan utvecklas ännu mer framöver. Lesjöfors ser kundnära aktiviteter som något mycket positivt och vill alltid sträva efter att hålla en 100-procentig servicenivå mot alla kunder.

-  Vi kan tyvärr inte redovisa revisionsresultatet i siffror, men kan bekräfta att det är väldigt bra. Vi är nöjda med det vi såg och den kvalitetshistorik vi har gentemot Lesjöfors bekräftar resultatet från vår revision, att Lesjöfors är en utmärkt leverantör att jobba tillsammans med, säger Thomas Nordin, revisionsansvarig på ABB AB Components.

Hela verksamhetens system reviderades genom alla processer i frågor som påverkar kvalitet, yttre miljö samt hälsa och säkerhet.


Lesjöfors är en ledande fjädertillverkare med internationellt välkända kunder. Produkterna efterfrågas på många marknader, i vitt skilda branscher. Sortimentet av fjädrar och stansade banddetaljer har en unik räckvidd, där ett av marknadens största utbud av standardfjädrar kombineras med högteknologiska, kundanpassade lösningar. Tillverkning och säljkontor finns i flera europeiska länder och Kina.

Lesjöfors is one of the leading spring suppliers with internationally well knowned clients. The products are demanded in many markets, in diverse industries. The range of springs, stampings and pressings have a unique range, where one of the biggest selection of standard springs are combined with high-tech, customized solutions.
Lesjöfors has both manufacturing and sales offices in several European countries and China.