BE Group AB

Torbjörn Clementz vice VD i BE Group

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 13:11 CEST

Styrelsen i BE Group AB har beslutat att utnämna CFO Torbjörn Clementz till vice VD i bolaget fr.o.m. den 1 september 2008. Torbjörn Clementz har en lång erfarenhet inom ekonomi och finans från flera börsnoterade bolag och kom till BE Group våren 2003. Han kom då från Peab och hade dessförinnan bland annat varit chef för koncernekonomifunktionen på Perstorp AB. Torbjörn Clementz deltog framgångsrikt i arbetet med att börsnotera BE Group 2006 där han ansvarade för de legala och finansiella delarna.

"Torbjörn Clementz har på ett mycket förtjänstfullt sätt utvecklat BE Groups ekonomifunktion, uppföljnings- och styrsystem. Han är en stark samarbetande profil i företagsledningen. Vidare är hans gedigna erfarenhet och engagemang i de många förvärvsprocesser bolaget bedriver av avgörande betydelse", säger styrelsens ordförande Carl-Erik Ridderstråle.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Carl-Erik Ridderstråle, styrelsens ordförande, tel: 0705-22 07 56.

Håkan Jeppsson, verkställande direktör och koncernchef, tel: 0705-50 15 17,
e-post: hakan.jeppsson@begroup.com


Informationen är sådan som BE Group kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 september kl. 12.00.

BE Group, som är noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm sedan november 2006, är ett av Europas ledande handels- och serviceföretag inom stål och metaller. Koncernen har cirka 10 000 kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. BE Group erbjuder olika sorters service vid användning av stål, rostfritt stål och aluminium. År 2007 omsatte koncernen 7,7 miljarder kr. BE Group har cirka 1 000 anställda i tio länder i norra Europa med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.