Diamyd Medical AB

Tord Lendau ny styrelseordförande i Diamyd Medical AB

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2003 08:55 CET

Diamyd Medical AB (O-listan) utvecklar läkemedlet Diamyd™ mot insulinberoende diabetes. Vid det konstituerande styrelsemötet valdes Tord Lendau till ny styrelseordförande. Lendau, som varit ordinarie styrelseledamot i Diamyd Medical sedan starten 1994 är VD i O-listenoterade Artimplant AB och styrelsemedlem i Nasdaq-noterade Arthrocare, Inc., ersätter tidigare styrelseordförande, advokat Maria Chambers, som kvarstår som ordinarie styrelseledamot.

"Att bromsa utbredningen av diabetes är en av samtidens viktigaste medicinska uppgifter. Vad vi ser i Diamyd Medical är hur ett långsiktigt men innovativt och spännande utvecklingsarbete resulterat i positiva fas II resultat. Inte mindre spännande blir det nu att som ordförande hjälpa till med att föra utlicensieringen av Diamyd™ i hamn", säger Tord Lendau.

För ytterligare information, kontakta
VD Anders Essen-Möller, Diamyd Medical AB,
Tfn: 08-661 00 26, 661 12 25,
fax: 08-661 63 68 eller
e-post: info@diamyd.com,
hemsida: www.diamyd.com

Dokumentet innehåller vissa uppgifter om omvärld, nuläge samt framtid. Dessa uppgifter skall betraktas som enbart återspeglande rådande uppfattning och planer. Inga garantier kan lämnas att dessa är riktiga.