Peab AB

Tore Hallersbo utsedd till vice VD i Peab AB

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2009 10:00 CEST


 

  • Tore Hallersbo ny vice VD
  • Förändrad ansvarfördelning inom koncernledningen
  • Nybildat koncernledningsråd

Byggmarknaden har snabbt förändrats sedan hösten 2008. För att möta framtiden på ett offensivt sätt genomför Peab en ledningsförändring. Ändringen innebär en stärkt ledningsorganisation vilken bättre kan hantera de utmaningar och möjligheter som framöver väntar inom bygg- och anläggningsbranschen.

En utmaning är att utveckla ett arbetssätt och en produktionsprocess som är anpassad till de nya förutsättningarna på marknaden och som därigenom kommer att stärka Peabs konkurrenskraft. Detta innebär framöver ett ökat fokus på de operativa frågorna och följaktligen har det beslutats att utöka koncernledningen samt att omfördela arbetsuppgifterna inom densamma.

Tore Hallersbo har utsetts till vice VD och medlem i koncernledningen med ansvar för Affärs och Verksamhetsutveckling. Tore har arbetat inom Peab sedan 2005, är 54 år och är idag divisionschef för Peabs byggdivision Väst. Han är civilingenjör från Chalmers och kommer att vara stationerad på huvudkontoret i Förslöv.

Parallellt med detta bildas ett koncernledningsråd med syftet att därigenom stärka beredskapen för kommande marknad samt att öka fokus på befintliga åtaganden.

Peabs koncernledning och ansvarfördelning framöver är följande:
Mats Paulsson, koncernchef
Jan Johansson, vice koncernchef
Mats Johansson, personal och kommunikation
Jesper Göransson, ekonomi och finans
Tore Hallersbo, affärs- och verksamhetsutveckling

Peabs koncernledningsråd och ansvarfördelning är följande:
Anders Elfner, stora byggprojekt bl.a. Arenastaden i Solna
Mats Leifland, IR, investeringar och strukturaffärer
Niclas Winkvist, förvärv och affärsstöd

- Vi hälsar Tore välkommen in i koncernledningen. Förändringarna sker för att ge ökad kraft och fokus på de operativa frågorna framöver vilka jag bedömer kommer att krävas. Sammantaget ger detta oss möjligheter vilka jag tror kommer vara avgörande för att vara konkurrenskraftig i såväl rådande som kommande byggmarknad, säger Peabs VD Mats Paulsson i en kommentar.

För ytterligare info, kontakta:
Jan Johansson, vice koncernchef Peab 0733 374000
Mats Leifland, IR Peab 0733 371006
Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010
Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juli 2009 kl 08.30

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se

 

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med överstigande 35 miljarder i omsättning och cirka 13.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.