Knycer AB

Torkskåp stöttar unga idéer

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2013 07:20 CEST

Stockholm, den 19 april 2013: I veckan har ungdomar i hela Europa arbetat i projekt kring framtidens energiförsörjning. Monica Hallworth, VD för Knycer AB, sponsrar svenska Wake-Up Call i deras arbete med Young Ideas for Europe (YIFE). Idag deltar hon i presentationen på Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm (IEGS).

- För oss var det självklart att stödja det här projektet, förklarar Monica Hallworth.

Hon menar att vi inte längre ska ta dagens energikonsumtion för given och det är viktigt att engagera ungdomar i den debatten. Att skapa en plattform för morgondagens beslutsfattare att hitta lösningar och samarbeta på ett pan-europeiskt plan är genialsikt.

- Det här är inte bara nationella problem, utan det är absolut nödvändigt att arbeta internationellt med miljö och energiförsörjningsfrågor, konstaterar Monica Hallworth.

Det energieffektiva torkskåpet som Knycer producerar ger privatpersoner och institutioner möjlighet att torka tvätt på ett  mer resurssnålt  sätt. De bästa idéerna från Young Ideas for Europe kommer presenteras för EU:s ordförandeskap i ett gemensamt handlingsprogram.

- Vi måste arbeta på alla nivåer för att hitta nya lösningar för energieffektivisering, betonar Monica Hallworth. Hela spektrumet är betydelsefullt - från den enskilda människans dagliga rutiner till lagstiftning i Bryssel.

Young Ideas for Europe

Young Ideas for Europe är ett initiativ från en av Europas största stiftelser Robert Bosch Foundation, designat för elever mellan 15 och 18 år. Initiativet skapar ett paneuropeiskt nätverk som ger unga över
hela EU chansen att aktivt delta i dialogen kring Europas framtid. Under fyra dagar kommer eleverna att utveckla idéer för hållbara energiplaner som kan möta Europas framtida behov. De bästa av idéerna från hela Europa sätts ihop till en gemensam handlingsplan, “New Energy for Europe”, vilken kommer att presenteras för EU:s ordförandeskap och beslutsfattare i Bryssel.

www.youngideasforeurope.eu

Knycer AB

Knycer utvecklar energieffektivisering som alla tjänar på genom den mest naturliga metoden att torka tvätt. Med smart teknik, utan värme, efterliknar vi naturens sommarbris och gör den effektivare. Det handlar om sunt förnuft i teknikens framkant.

www.knycer.se