Systematisk kapitalförvaltning

TORNADO VÅR VINNARFOND I AUGUSTI MED EN AVKASTNING PÅ 3,5 %

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2008 13:46 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=49732(NGM:STKA MTF)

* Tornado fortsätter att vara den av Systematiska Fonders fonder som ger bäst avkastning, med +3,5 % i augusti.

Tornado blev i augusti åter vår vinnarfond, med en avkastning om +3,5 %. Det innebär att fonden under 2008 har givet en avkastning på +18,7 %. Fondernas utveckling framgår av tabellen nedan.


Avkastning augusti 2008, Avkastning under 2008

* Tornado +3,5 % +18,7 %
* Risk-Reward +2,3 % +9,9 %
* Covered Call -1,3 % +0 %
* Scirocco -12,9 % -13,8 %
* AMDT hedge +0,5 % -11,7 %

För högriskfonden Scirocco var augusti en verkligt tuff månad. Fonden arbetar med betydande hävstång, vilket medför att avkastningen enstaka månader kan variera mycket kraftigt. Scirocco förvaltar ca 50 MSEK.

Fondbolaget Systematiska Fonder JPA AB - www.systematiska.se - är ett helägt dotterbolag till Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ), noterat på NGM MTF. Fondbestämmelser, faktablad, informationsbroschyrer, anmälningssedlar m m för fonderna kan laddas ned från www.systematiska.se. Frågor besvaras av Systematiska Fonders VD Christer Andersson 0735-11 30 05.

Frågor apropå moderbolaget Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB besvaras av VD Arild Russ 040-608 87 10. Mer information om Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) finns på www.systematiska.com.

Malmö den 3 september 2008
Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ)