Tornet Fastighets AB

Tornet ansöker om notering på Nya Marknaden

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2004 16:43 CEST

Stockholmsbörsen beslutade 2004-09-29 att avnotera Fastighets AB Tornet
från börsens O-lista, eftersom bolaget inte uppfyller kravet på att
minst 25 procent av aktierna ska vara i allmän ägo. Sista dag för handel
är 2004-10-29.

Vid dagens styrelsemöte i Tornet fattades beslut om att ansöka om
notering av Tornets aktier på Nya Marknaden från och med 2004-11-01.

Danderyd 2004-10-12
Fastighets AB Tornet (publ)

För mer information vänligen kontakta:
Christel Armstrong Darvik, VD Fastighets AB Tornet, 08-544 905 02,
mobil 070-542 34 84